Mẹo truy cập nhanh Google Drive

Tháng 2 02, 2018


Khi Google cho trình làng Quick Access trong Google Drive, người dùng tiết kiệm được trung bình hơn 50% thời gian tìm kiếm tập tin cần cho công việc. Đó là nhờ máy học dự đoán thông minh tập tin mà người dùng cần ngay cả trước khi người dùng nhập bất kỳ thông tin gì.

Để tiết kiệm thời gian cho kế hoạch của năm 2017 và để không còn mất thời gian trong việc tìm kiếm tập tin, hãy dùng Google Drive Quick Access!

Nguồn: LVtech