Các tùy chọn khác cho việc sử dụng nhiều tài khoản

Tháng 1 31, 2018


Các tùy chọn khác cho việc sử dụng nhiều tài khoản

Google cung cấp tính năng đăng nhập nhiều tài khoản cho phép bạn sử dụng nhiều Tài khoản Google trong cùng một phiên trình duyệt đối với bộ sản phẩm có giới hạn của Google. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm khác, bạn không thể đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google trong cùng một trình duyệt web. Dưới đây là lý do:
 Google sử dụng cookie để duy trì trạng thái đăng nhập vào tài khoản của của bạn.
 Cookie đăng nhập của Google chỉ cho phép bạn mỗi lần đăng nhập bằng một tài khoản. Google biết điều này có thể bất tiện cho một số người, tuy nhiên dưới đây là một số giải pháp cho việc sử dụng đồng thời nhiều tài khoản:
1. Sử dụng các trình duyệt khác nhau cho từng tài khoản của bạn. Ví dụ: Google Chrome cho Tài khoản Google đầy đủ và Mozilla Firefox cho Tài khoản Google cá nhân của bạn.
2. Sử dụng cửa sổ ẩn danh của Google Chrome để đăng nhập vào tài khoản thứ hai của bạn.
Lưu ý: lịch sử web của bạn sẽ không được lưu trong khi sử dụng tùy chọn này.
3. Sử dụng nhiều tiểu sử trên Chrome.

Nguồn: LVtech