Trình khởi chạy ứng dụng

Tháng 1 31, 2018


Trình khởi chạy ứng dụng

Trình khởi chạy ứng dụng Chrome là trung tâm của tất cả các ứng dụng Chrome của bạn và với
trình khởi chạy này, bạn truy cập nhanh vào tất cả các ứng dụng của bạn từ màn hình. Khi bạn
cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn sẽ có tùy chọn tải Trình khởi chạy
ứng dụng. Trình khởi chạy ứng dụng yêu cầu bạn đăng nhập vào Chrome để bật ứng dụng cần
truy cập vào tài khoản Google của bạn.
Quản lý ứng dụng
Khi bạn tải xuống một ứng dụng mới có hỗ trợ Trình khởi chạy ứng dụng, ứng dụng từ trang Tab
mới của Chrome cũng sẽ xuất hiện trong Trình khởi chạy ứng dụng. Việc quản lý ứng dụng trong
Trình khởi chạy ứng dụng rất đơn giản.

 Thêm ứng dụng khác: Nhấp vào nút Cửa hàng Chrome trực tuyến trong danh sách ứng
dụng của bạn và khám phá các ứng dụng trong cửa hàng.
 Xóa ứng dụng: Nhấp chuột phải vào ứng dụng (hoặc nhấp hai ngón tay vào
Chromebook) và chọn Xóa khỏi Chrome.
 Xem ứng dụng của bạn: Nhấp vào thanh màu trắng ở cuối danh sách ứng dụng để xem
các ứng dụng của bạn.
 Sắp xếp ứng dụng của bạn: Nhấp và giữ ứng dụng và di chuyển ứng dụng để điều chỉnh
vị trí trong danh sách ứng dụng của bạn.
 Tìm ứng dụng: Nhập tên ứng dụng vào hộp tìm kiếm ở đầu danh sách ứng dụng của
bạn. Chọn ứng dụng của bạn (có biểu tượng ứng dụng) từ kết quả tìm kiếm.
Cài đặt
Truy cập nhanh vào cài đặt Trình khởi chạy ứng dụng cụ thể từ trình đơn Chrome trong
trình khỏi chạy ứng dụng

 Đăng nhập: Sử dụng tài khoản Google của bạn để đăng nhập vào Chrome và Trình khởi
chạy ứng dụng. Chọn để đồng bộ hóa ứng dụng và các cài đặt khác trên máy tính.
 Người dùng: Khi bạn có nhiều người dùng trên Chrome , mỗi người dùng có ứng dụng
và cài đặt Trình khởi chạy ứng dụng riêng. Mỗi người dùng phải đăng nhập vào Chrome
để truy cập ứng dụng. Để chuyển người dùng, nhấp vào trình đơn Chrome trong Trình
khởi chạy ứng dụng, sau đó nhấp vào Cài đặt và trong “Người dùng”, chọn người dùng
và nhấp vào Chuyển người dùng.
 Cài đặt nâng cao: Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt tải xuống, ngôn ngữ, mạng và
cài đặt bảo mật Trình khởi chạy ứng dụng của mình.

Thêm thông tin
Tôi không thấy trình khởi chạy nữa. Làm cách nào để tải lại trình khởi chạy?
Để ghim lại Trình khởi chạy ứng dụng vào thanh tác vụ, nhấp vào trình đơn Bắt
đầu > Tất cả chương trình >Google Chrome > di chuột qua "Trình khởi chạy ứng
dụng Chrome" > nhấp chuột phải và nhấp vào Ghim vào thanh tác vụ.
Làm cách nào để xóa trình khởi chạy?
Theo mặc định, Trình khởi chạy ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ trong
Windows 7/8. Để xóa trình khởi chạy khỏi thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào
Trình khởi chạy ứng dụng và nhấp vào Bỏ ghim chương trình này khỏi thanh tác
vụ.
Tại sao một số nội dung trong trình khởi chạy của tôi lại hiển thị với biểu tượng
mũi tên?
Biểu tượng được hiển thị với biểu tượng mũi tên giống với lối tắt trang web đã
có trên trang Tab mới. Khi bạn nhấp vào những biểu tượng này, chúng sẽ mở
trong tab trình duyệt mới.
Tại sao tôi cần đăng nhập vào Chrome để sử dụng trình khởi chạy?
Đăng nhập vào Chrome sẽ cho phép bạn khởi chạy ứng dụng của mình từ màn
hình, đăng nhập vào tất cả các ứng dụng sử dụng thông tin nhận dạng Google và
đồng bộ hóa ứng dụng, dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên
thiết bị.
Tôi có thể sử dụng trình khởi chạy mà không cần đồng bộ hóa tất cả dữ liệu
Chrome của mình không?
Có, bạn có thể chọn các mục cụ thể để đồng bộ hóa.

Nguồn: LVtech