Tạo Events trên Google Plus

Tháng 1 31, 2018


Mục Sự kiện (Events) trong Google Plus là nơi lên kế hoạch Hangouts, gửi lời mời tham gia
sự kiện đã được lên kế hoạch hoặc tìm sự kiện để tham gia.

Một khi sự kiện đã được tạo, người dùng có thể chia sẻ với bất cứ ai hoặc tất cả mọi người thuộc Vòng kết nối (Circles) hoặc hiển thị Công khai.

Đối với sự kiện mà người dùng được mời tham gia sẽ được hiển thị tại mục Sự kiện, tuy nhiên, người dùng cũng có thể xem và trả lời lại lời mời trong Google Calendar; dù thao tác tại Google Plus hay trong Google Calendar, người dùng chỉ cần thực hiện một cú nhấp chuột.

Ngay cả hình ảnh của sự kiện cũng được chia sẻ rất dễ dàng:

Bất cứ ai tham gia sự kiện đều có thể chia sẻ những hình ảnh sự kiện để mọi người đều có thể xem.

Thậm chí mọi người có thể chia sẻ hình ảnh trong thời gian thực bằng điện thoại di động.

Hãy trải nghiệm với tạo Sự kiện trong Google Plus để có thể kết nối với các mối quan hệ công việc­ gia đình­cá nhân, chia sẻ­cộng tác, tham gia các khóa học và giải trí!

Nguồn: LVtech