Tạo hồ sơ cá nhân Google+

Tháng 1 31, 2018


Nếu bạn là quản trị viên của tên miền Google Apps for Business, Education, hoặc Government, bạn có thể tạo hồ sơ cá nhân Google+ công khai cho người dùng trong tổ chức. Hồ sơ cá nhân này chỉ bao gồm tên người dùng. Bạn có thể thêm ngày tháng năm sinh của người dùng, thông tin này chỉ hiển thị với người dùng. Sau đó người dùng có thể cập nhật hồ sơ của họ với hình ảnh hồ sơ cá nhân, vòng tròn, và các thông tin khác.
 Hồ sơ cá nhân Google+ được tạo ra bởi các quản trị viên chỉ bao gồm tên người dùng, thông tin này luôn luôn hiển thị với bất cứ ai có đường dẫn hồ sơ cá nhân của người dùng (mặc dù người dùng có thể chọn cho phép công cụ tìm kiếm đến mục đó). Nếu người dùng cũng thêm (tùy chọn) hình ảnh cá nhân, tên cá nhân, hoặc ảnh bìa, thông tin đó cũng sẽ được hiển thị cho bất cứ ai có đường dẫn hồ sơ của người dùng (các trường thông tin này không thể được hạn chế đến tên miền của tổ chức). Tất cả các trường thông tin khác có thể được giới hạn trong tên miền của tổ chức, và thậm chí với những người cụ thể trong tên miền. Xem Quản lý hồ sơ cá nhân Google+ for Work để biết thêm thông tin.
 Tính năng này hiện không khả dụng cho tổ chức giáo dục từ lớp 12 trở xuống.
Để tạo hồ sơ cá nhân Google+ cho người dùng trong tổ chức:
1. Đăng nhập vào giao diện Admin console.
2. Thêm người sử dụng , nếu cần thiết.
3. Nhấn vào More Controls -> More Google Apps -> Google+ -> Hồ sơ .
4. Tìm kiếm (hoặc di chuyển đến) người sử dụng để tạo hồ sơ cá nhân (được dán nhãn là
"Chưa tạo") và nhấn Create Profile để tạo.
Nếu bạn cố gắng tạo một hồ sơ Google+ cho người dùng có một hình ảnh Gmail công
khai hoặc Picasa Web Album, một dấu nhắc xuất hiện rằng những người dùng cá nhân
phải đăng ký và xác nhận các thay đổi hình ảnh của họ.

5. Bởi vì Google+ có yêu cầu độ tuổi tối thiểu, bạn phải xác nhận độ tuổi của người sử dụng để tạo hồ sơ cá nhân cho họ. Xem lại các thông tin trong cửa sổ bật lên và cho biết độ tuổi của người sử dụng:
 Nếu người dùng là 18 tuổi trở lên, chọn Tôi xác nhận người sử dụng là trên 18 tuổi
 Nếu người dùng là từ 13 đến 18, chọn Tôi xác nhận ngày sinh của người dùng và nhập ngày sinh của người dùng.Nếu bạn không thể xác nhận độ tuổi của người sử dụng, người dùng có thể tạo ra hồ sơ cá nhân G+ của riêng mình.
6. Nhấn Click để tạo hồ sơ cá nhân
7. Nhấn vào đường dẫn Hiển thị thông tin cá nhân (cho người dùng cụ thể) để hiển thị chi tiết thông tin cá nhân mới. Lưu ý: bạn có thể thay đổi cách thiết lập thông tin mặc định cho người dùng trong tổ chức.
Thông tin tham khảo: Quản lý hồ sơ cá nhân Google+ for Work

Nguồn: LVtech