Tạo và chia sẻ Bộ sưu tập Google+

Tháng 1 31, 2018


Bộ sưu tập  là tính năng mới nhất được thêm vào nền tảng Google+. Với khả năng cho phép tạo
nôịdung theo chủ đề, Bộ sưu tập là cách tối ưu để tổ chức các mục đã đăng lên Google+ và hiển
thị tới đúng người dùng.
Bộ sưu tập Google+ có thể chứa bất kỳ hình thức truyền thông nào, từ hình ảnh và video cho tới
URL website. Nếu người dùng muốn chia sẻ video đào tạo cho doanh nghiệp, chỉ đơn giản là đăṭ
những videos này vào Bộ sưu tập và đặt tiêu đề là “Video đào tạo của công ty”, sau đó chia sẻ
URL. Đối với những hình ảnh mang tính chất cá nhân hay gia đình, đây là cách tuyêṭvời để gắn
nhãn và chia sẻ album ảnh từ kỳ nghỉ của gia đình. Hãy xem video này để biết cách tạo và chia sẻ
Bộ sưu tập Google+ của riêng bạn.

(Click để xem video)

Nguồn: LVtech