Xác nhận được chia sẻ

Tháng 12 28, 2018


Google giúp người dùng dễ dàng nhận những đề xuất tuyệt vời từ bạn bè. Ví dụ: khi truy cập cửa hàng nhạc trên Google Play, người dùng có thể thấy một người bạn đã +1 album mới của nghệ sĩ mà người dùng yêu thích. Khi tìm kiếm nhà hàng, người dùng có thể thấy quảng cáo bao gồm cả đánh giá 5 sao của một người bạn khác.

Google gọi những đặc điểm này là xác nhận được chia sẻ. Sau đây là những điều người dùng cần biết:

  • Người dùng nắm quyền kiểm soát: Nội dung của người dùng chỉ được chia sẻ khi người dùng chọn và xác nhận được chia sẻ không ảnh hưởng đến những người có thể xem nội dung hoặc hoạt động của người dùng.
  • Để giúp bạn bè và những người khác tìm thấy những nội dung thú vị trực tuyến, hoạt động của người dùng (như bài đánh giá, số lượt +1, số lượt theo dõi, số lượt chia sẻ, v.v.) có thể được sử dụng cùng với tên và ảnh của người dùng trong các ngữ cảnh thương mại hoặc ngữ cảnh quảng cáo khác.
  • Khi nói đến xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo, người dùng có thể chọn xem tên và ảnh của người dùng có được sử dụng để giúp bạn bè tìm thấy nội dung mà người dùng yêu thích (và tránh nội dung người dùng không thích) hay không — người dùng có thể kiểm soát việc này bằng thao tác cài đặt được hướng dẫn ở phần cuối tin này.
  • Tên và ảnh hiển thị trong xác nhận được chia sẻ là tên và ảnh hồ sơ công khai mà người dùng đã chọn trên Google+.

Dưới đây là một vài ví dụ về xác nhận được chia sẻ trên Google. Ví dụ "Summertime Spas" bên dưới cho biết xác nhận được chia sẻ được hiển thị trong quảng cáo:

Cài đặt: Xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo

Cài đặt bên dưới cho phép người dùng giới hạn việc sử dụng tên và ảnh trong xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo. Cài đặt này chỉ áp dụng cho các tác vụ mà Google hiển thị trong quảng cáo; ví dụ "Summertime Spas" bên trên hiển thị xác nhận được chia sẻ xuất hiện trong quảng cáo trên Tìm kiếm của Google. Thay đổi cài đặt này không ảnh hưởng đến cách hiển thị tên và ảnh của người dùng trong xác nhận được chia sẻ không có trong quảng cáo — ví dụ: khi người dùng chia sẻ một đề xuất nhạc được hiển thị trong Cửa hàng Play. Người dùng có thể giới hạn mức độ hiển thị của hoạt động bên ngoài quảng cáo bằng cách xóa hoạt động hoặc thay đổi cài đặt mức độ hiển thị của hoạt động.

Mẹo: Đánh dấu kiểm vào ô sau khi người dùng xác nhận chia sẻ tên và ảnh hồ sơ trong các quảng cáo.

Lưu ý:

  • Dựa trên cài đặt hiện tại của tổ chức, tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và hoạt động của người dùng sẽ không hiển thị trong xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo. Nếu trong tương lai quản trị viên của tổ chức thay đổi cài đặt này, lựa chọn của người dùng sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Nếu dưới 18 tuổi (trong trường hợp người dùng khai theo ngày thành lập của doanh nghiệp, tổ chức), người dùng có thể xem xác nhận được chia sẻ từ những người khác nhưng tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và hoạt động của riêng người dùng sẽ không hiển thị trong xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo và một số ngữ cảnh nhất định khác.


Nguồn: LVtech