Kiểm soát người dùng Sites trong doanh nghiệp

Tháng 1 31, 2018


Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát người dùng Google Sites trong tổ chức, doanh nghiệp bằng cách bật hoặc tắt Sites cho người dùng trong giao diện điều khiển Admin console. Người dùng được phép dùng Sites có thể tạo và quản lý trang web ngay trong miền của tổ chức, doanh nghiệp.

Lưu ý: nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều miền thì người dùng trong tất cả các miền đều có thể sử dụng Sites.

Để bật hoặc tắt dịch vụ cho nhóm người dùng được chọn, trước hết hãy đặt tài khoản người dùng trong đơn vị tổ chức.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản admin -> vào giao diện điều khiển Admin console.
 2. Từ bảng điều khiển Admin console, vào Ứng dụng (Apps) -> G Suite -> Sites.Untitled.png
 1. Ở phía trên cùng của hộp màu xám, nhấp Thêm (More) và chọn:
  • Bật cho tất cả mọi người (On for everyone) để bật dịch vụ cho tất cả người dùng (nhấp một lần nữa để xác nhận).
  • Tắt (Off) để tắt dịch vụ cho tất cả người dùng (nhấp một lần nữa để xác nhận).
  • Bật cho một số tổ chức (On for some organizations) để bật dịch vụ cho một số người dùng.Untitled.png
 1. Nếu lựa chọn Bật cho một số tổ chức (On for some organizations):
 1. Chọn tổ chức có người dùng cần thay đổi cài đặt. Chọn Ghi đè (Override) hoặc Kế thừa (Inherit):
 • Ghi đè (Override) thực hiện cài đặt tương tự, thậm chí thay đổi cài đặt gốc.
 • Kế thừa (Inherit) trở về cài đặt tương tự như cài đặt gốc.
 1. Nếu nhấp Ghi đè (Override), chọn Bật hoặc Tắt để thay đổi cài đặt.
 2. Nhấp Áp dụng (Apply) hai lần để xác nhận.Untitled.png
 1. Nhấp Áp dụng (Apply).

Lưu ý: Những thay đổi này có thể mất 24 giờ để có hiệu lực với tất cả người dùng.


Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên