Thêm đơn vị tổ chức

Tháng 1 31, 2018


Để áp dụng các cài đặt khác nhau cho nhóm người dùng hoặc các thiết bị Chrome, quản trị viên có thể tạo đơn vị tổ chức, sau đó chỉ cần áp dụng các cài đặt riêng cho nhóm.

Thêm đơn vị tổ chức cho người dùng

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị -> vào giao diện điều khiển Admin console.

 2. Từ bảng điều khiển Admin console, nhấp vào Người dùng (Users).

Untitled.png

 1. Nếu cần thiết, ở phía trên, chọn Bộ lọc (Filter) để mở sơ đồ tổ chức ở bên trái.

Untitled.png

 1. Di chuyển chuột đến tổ chức muốn thêm tổ chức bên dưới. Sau đó, nhấp Thêm (More) -> Thêm tổ chức con (Add sub organization).

Untitled.png

 1. Nhập tên tổ chức mới. Thêm mô tả (tùy chọn).

 2. (Tùy chọn) Sử dụng danh sách thả xuống để di chuyển tổ chức đến nơi khác trong sơ đồ.

 3. Nhấp Tạo tổ chức (Create Organization).

Untitled.png

Thêm đơn vị tổ chức cho thiết bị Chrome

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị -> vào giao diện điều khiển Admin console.

 2. Từ bảng điều khiển Admin console, vào Quản lý thiết bị (Device management) -> Thiết bị Chrome (Chrome devices).

Nếu không thấy hiển thị Quản lý thiết bị trong bảng điều khiển, nhấp vào Điều khiển khác (More controls) ở phía dưới.

 1. Nếu cần thiết, ở phía trên, chọn Bộ lọc (Filter) để mở sơ đồ tổ chức ở bên trái.

 2. Di chuyển chuột đến tổ chức muốn thêm tổ chức bên dưới. Sau đó, nhấp Thêm (More) -> Thêm tổ chức con (Add sub organization).

 3. Nhập tên tổ chức mới. Thêm mô tả (tùy chọn).

 4. (Tùy chọn) Sử dụng danh sách thả xuống để di chuyển tổ chức đến nơi khác trong sơ đồ.

 5. Nhấn Tạo tổ chức (Create Organization).

Lưu ý: không thể thêm đơn vị tổ chức cho thiết bị Android. Thay vào đó, áp dụng cài đặt Android cho đơn vị tổ chức thuộc chủ sở hữu thiết bị.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên