Tạm ẩn email (Gmail mới)

Tháng 7 07, 2018


Người dùng có thể hoãn email và tạm thời xóa khỏi hộp thư đến của cho đến khi cần dùng.

Email sẽ trở lại đầu hộp thư đến khi người dùng cần dùng, cho dù là ngày mai, tuần tới hay tối nay. Người dùng có thể tìm các mục Đã tạm ẩn trong trình đơn

Lưu ý: Tính năng tạm ẩn không khả dụng trong Gmail cổ điển.

Máy tính

Tạm hoãn email

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Trỏ vào email.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tạm hoãn.
 4. Chọn một ngày và thời gian sau này để quay lại email.

Để tạm ẩn nhiều thư, hãy chọn các thư. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Tạm hoãn .

Lưu ý: Nếu chọn Ngày nào đó, thì email của người dùng sẽ ở lại trong thư mục "Đã tạm ẩn" cho đến khi di chuyển email trở lại hộp thư đến.

Tìm email đã tạm ẩn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chuyển đến trình đơn.
 3. Chọn mục Đã tạm ẩn.

Mẹo: Người dùng cũng có thể tìm kiếm trong: in:snoozed.

Chỉnh sửa thông báo

Khi tạm ẩn email vào một thời điểm cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động tại thời điểm đó, trừ khi người dùng đã tắt thông báo.

Android

Tạm ẩn email

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Mở email.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm> Tạm ẩn.
 4. Chọn một ngày và thời gian sau này để quay lại email.
 5. Để tạm ẩn nhiều thư, hãy chọn các thư, sau đó nhấp vào biểu tượng Thêm>Tạm ẩn.

Mẹo: Người dùng có thể thay đổi cài đặt Gmail để nhanh chóng thực hiện hành động này bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thư trong danh sách thư.

Tìm email đã tạm ẩn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android , mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng trình đơn> Đã tạm ẩn.

Chỉnh sửa thông báo

Khi tạm ẩn email vào một thời điểm cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động tại thời điểm đó, trừ khi người dùng đã tắt thông báo.

iPhone và iPad

Tạm ẩn email

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail.
 2. Vuốt email sang bên trái.
 3. Chọn một ngày và thời gian sau này để quay lại email.

Để tạm ẩn nhiều thư, hãy chọn các thư, sau đó nhấp vào biểu tượng Thêm

 >Tạm ẩn.

Lưu ý: Nếu chọn Ngày nào đó, thì email của người dùng sẽ ở lại trong thư mục "Đã tạm ẩn" cho đến khi di chuyển email trở lại hộp thư đến.

Tìm email đã tạm ẩn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng trình đơn> Đã tạm ẩn.

Chỉnh sửa thông báo

Khi tạm ẩn email vào một thời điểm cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động tại thời điểm đó, trừ khi người dùng tắt thông báo.

Nguồn: LVtech