Tìm kiếm thư dung lượng lớn trong Gmail

Tháng 1 07, 2019


Google luôn luôn tìm cách cải tiến nhằm giúp người dùng tìm kiếm thư trong Gmail dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, ngườia dùng có thể tìm kiếm thư theo kích cỡ, tùy chọn ngày linh hoạt hơn, độ chính xác với kết quả tìm kiếm và nhiều hơn nữa.

Điều này có nghĩa là: để tìm các thư dung lượng lớn hơn 5MB, người dùng có thể tìm kiếm size:5m hoặc large:5m hoặc để tìm các thư gửi hơn một năm trước, older_than: 1y.

Những thay đổi này đi đôi với những cải tiến về tìm kiếm như các dự đoán tự động hoàn chỉnh cũng như cải tiến về cho kết quả ngay lập tức từ Gmail, Google Drive và nhiều hơn thế nữa…

Thông tin tham khảo:

Tích hợp tìm kiếm trong Gmail, Google Calendar, Groups và Drive trên web

Nguồn: LVtech