Bản tin 2015

Tháng 1 22, 2018


Bản tin 2015
Tiêu đềThángTên bàiLink bài
Thông tin G Suite
Tháng 1
Quản trị chia sẻ liên kết trong cuộc gọi video Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SGdrN2VQLUVqU1k/view
Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides dành cho ứng dụng Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QmJjamk2VFdpckk/view
Ngưng hỗ trợ ứng dụng Google Talk cho Windowshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWDhhRExDSnR0VjQ/view
Chia sẻ tập tin trên Drive như file đính kèm trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WjNTVTJnR2NOcUk/view
Chỉnh sửa các biểu tượng trong các tập tin Office ở tập tin đính kèm Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QUUydjJsZ2FqQms/view
Chia sẻ thông minh hơn nhờ vào Drive và Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3LTBLbzZRSVlaNG8/view
Hỗ trợ chuyển đổi các định dạng bổ sung trong tập tin Officehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmY2UW1xRXd3LWs/view
Giới hạn gửi mailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRmRRbmhEV09uZzg/view
Cài đặt thông điệp tùy chỉnh cho Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSWlLQVpQTmhrVU0/view
Docs, Sheets, và Slides sắp ra mắt trên Apps Launcherhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2RlMmkzMkg5eXM/view
Nhận dạng ký tự quang học trong Google Drive.Sơ lược về nhận dạng kí tự quang họchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2RlMmkzMkg5eXM/view
Hỗ trợ tập tin ODF và nhiều hỗ trợ khác dành cho công cụ chỉnh sửa Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Ny02YXA5cVg0UzQ/view
Tìm kiếm và cải thiện nội dung dành cho ứng dụng Google Drive trên Android và iOShttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/timkiemvacaithiennoidungdanhchoungdunggoogledrivetrenandroidvaios
Thêm hình ảnh vào chữ ký của Gmail từ Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RnNmNEJKbmJOZnc/view
Yêu cầu chuyển đổi các APIs dữ liệu được Google cập nhậthttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZTd0QjdZWi1uaXc/view
Hangouts: nhận tin nhắnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMckJIa0VaelRDZW8/view
Trải nghiệm tìm kiếm nhanh hơn đối với Hangouts trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdlNrN2ZDNHpoT28/view
Nhận biết "Hiển thị lần cuối" trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdTN2QndJMFI3UHM/view
Tháng 2
Yêu cầu chuyển đổi các APIs dữ liệu được Google cập nhật
Hangouts: nhận tin nhắnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMckJIa0VaelRDZW8/view
Trải nghiệm tìm kiếm nhanh hơn đối với Hangouts trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdlNrN2ZDNHpoT28/view
Nhận biết "Hiển thị lần cuối" trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdTN2QndJMFI3UHM/view
Cải tiến tìm kiếm trong ứng dụng Gmail iOS cho khách hàng Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WU13RFdzRXFuZ0k/view
Menu mới về trạng thái, kiểm soát băng thông trên Google Drive trên Mac / PChttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ejFvTmNaRy1qTzA/view
Docs, Sheets và Slides được thêm vào App Launcherhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WmQxRkhJS01Tcnc/view
Truy cập video Hangouts trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dmkwal80MzJQSkk/view
Sắp ra mắt thay đổi hỗ trợ NPAPI trong Chrome, tác động đến chức năng cuộc gọi âm thanh trong Google Talkhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/sapramatthaydoihotronpapitrongchrometacdongdenchucnangcuocgoiamthanhtronggoogletalk
Google Apps Admin Console với thiết kế giao diện mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVFEcm1ScEJldzQ/view
Tin cập nhật: chuyển đổi từ bảng tính cũ sang Google Sheets mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dnREVkxxNFBoZEk/view
Cải tiến trong trang thiết lập tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aFkwMTAzRUxsWUU/view
Quan trọng: Giúp khách hàng di chuyển từ các API của Google Apps bị ngừng hoạt độnghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NTNpYWx6R3dEYnM/view
Tính năng mới trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJZnhkRm9qRXlzSnc/view
Tháng 3
Quan trọng: Giúp khách hàng di chuyển từ các API của Google Apps bị ngừng hoạt độnghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NTNpYWx6R3dEYnM/view
Tính năng mới trong Google Calendarhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/tinhnangmoitronggooglecalendar
Ra mắt thiết kế mới trong giao diện điều khiển Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZWRoRGhaMWFwbkU/view
Gmail: ngôn ngữ mới trong giao diện người dùnghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c2tFUW42YU9oUmc/view
Dễ dàng khắc phục sự cố với Kiểm tra Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NnY0MURHMExnQnc/view
Chia sẻ thông minh hơn trên Drive và Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3enNBRmxZdjZLZ28/view
Quản lý việc cung cấp thông tin Google+ trong đơn vị tổ chứchttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3enNBRmxZdjZLZ28/view
Báo cáo, chính sách mới và nhiều hơn nữa dành cho đồng bộ trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WENOQm5aLU0yYU0/view
Google Groups for Business đã được thêm vào Google Takeouthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TEJhV1JsQUVGWGM/view
Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mớihttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/bangdieukhiendanhchoquantrivienmoi
Tùy chọn Sparkline mới trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3b0ZuVzBoR3lVZmM/view
Những cải tiến trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QmhIbnIxUUxZYms/view
Lưu ý đối với người dùng BlackBerry Enterprise Serverhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3clBBRUEyOHlmN1U/view
Truy cập Google Docs ngoại tuyến
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bU9IeWxTcUdyOVE/view
Phiên bản mới dành cho ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides trên Android và iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c3dGYW1rLXBVNHc/view
Hãy dọn sạch mật khẩu rác!https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3allLc1libFdOaDQ/view
Công cụ bảo mật trực tuyến dành cho người dùng Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bEVXcWQwYm9MMDA/view
Phiên bản Google Docs mới trên Androidhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/phienbangoogledocsmoitrenandroid
Phiên bản cập nhật Google Apps Migration for Microsoft Exchangehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T3lnc0FZVk1ZbE0/view
Thay đổi URL đăng nhập chỉnh sửa Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M0kyNlo1ZTltXzA/view
Quản trị kiểm định hộp thư đến và đihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SDBqeXlsck9UX28/view
Tháng 4
Thay đổi URL đăng nhập chỉnh sửa Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M0kyNlo1ZTltXzA/view
Quản trị kiểm định hộp thư đến và đihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SDBqeXlsck9UX28/view
31/3/2015: gỡ bỏ giao diện báo cáo cũ trong Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cVd4VUtxTk11S0k/view
Ứng dụng dành cho Google Drive Android với nhiều cải tiếnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dEpDQldWQ0cxams/view
Phiên bản mới của ứng dụng Google Calendar dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R0tqTDVhWWdUaW8/view
Thiết lập mới dành cho Lịch Sinh nhật trên webhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/thietlapmoidanhcholichsinhnhattrenweb
Video Hangouts trên ứng dụng hangouts Adnroid và Chromeboxhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YTV5a2NZeVBRMzg/view
Phiên bản chỉnh sửa Google Docs mới trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MUxDZUh2U1ZLeXc/view
Nhiều tính năng mới được thêm vào Gmail iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Wi1SWWhfeHhmWFU/view
Gửi và nhận thư được minh bạch hơn với những cảnh báo emailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a05kdm5vYS02U28/view
Google Calendar dành cho iPhonehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MzQxTjlMemNGU3c/view
Hangout trực tiếp: Google Apps for Work - Xu hướng marketing 2015https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NmYzekJldnpDR0U/view
Hangout trực tiếp: Giải pháp và lợi ích của Google Apps for Work dành cho marketinghttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/hangouttructiepgiaiphapvaloiichcuagoogleappsforworkdanhchomarketing
20/4/2015:ngưng hỗ trợ các APIs Google Apps Admin phiên bản cũhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WWdHVzQ5dlM4UXM/view
Thông báo tự động cài đặt Google Apps Marketplacehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RDlYYjhSNl9Qc3c/view
Nâng cao tiện ích trải nghiệm dành cho quản trị viên Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3N1ZpQW4taWJJOHM/view
Hangout với người dùng đang sử dụng ứng dụng trò chuyện kháchttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFlTekl0Z0dPX2M/view
Tạo hoặc bỏ phiếu cuộc thăm dò trên Google+https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SEpjLXRBMmxmWXc/view
Nhật ký kiểm tra Tài liệu cũ sẽ bị đóng vào ngày 15-4-2015https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SVl5bTZkdGdReVE/view
Nhắc nhở: Nâng cấp phiên bản mới nhất GAPS, GADS và GAMME trước 20/04/2015https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MUxGTDEtMU9kN0E/view
Chia sẻ Google Drive cho từng bộ phận trong doanh nghiệphttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMc2thOUJwWDNNNVE/view
Cập nhật thay đổi Giao diện Drive mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bU5yZXZ0VE9CdUk/view
Chia sẻ Drive để hiển thị bên ngoài tên miền, không yêu cầu đăng nhậphttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y2h5Z21fTDdPUFE/view
Google Canledar dành cho Android: lịch hiển thị theo thánghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dnBuOGE1a3d3ODg/view
Mẹo Google Apps
Tháng 1
Tính năng trả lời tự động trong kỳ nghỉhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRzZZMm5neW94YVU/view
Xem và quản lý phiên bản tập tin trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2dxdVJyemh3enc/view
Chỉnh sửa tập tin Office ở mọi nơi với Google Apps for Workhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMmFaazMxME5kQTA/view
Quản lý hồ sơ cá nhân Google+ for Workhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSkxpVVV2ZjlGZFk/view
Tạo hồ sơ cá nhân Google+https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdWtwR1BBTzUyRDg/view
Google Drive: 5 cách để thoát khỏi căng thẳng trong những ngày lễhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZTdxV1ZIUkVMZEE/view
Google Drive: Làm thế nào để chia sẻ tập tin và thư mục?https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNlBrb3pnUlVqOG8/view
Truy cập các tập tin Office được gửi qua Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaFdLaGdtS0RtQjg/view
Chuyển đổi tập tin sang Google Docs, Sheets hoặc Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaTFuODd1YTZ1ejg/view
Gmail offline: sử dụng Gmail khi không có kết nối internethttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWlp4MmlvMWl6Qmc/view
Chỉnh sửa tài liệu trên Google Drive ngoại tuyếnhttp://gsuite.lvtech.com.vn/google-drive/chinhsuatailieutrengoogledrivengoaituyen
Chữ ký Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdjg3QmNMV3J2YUU/view
Xem trạng thái trực tuyến của liên hệ trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMazhnZWRGOTFWUk0/view
Hangouts: chặn hoặc bỏ qua người nào đóhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMEcxNkJENTFtcmc/view
Trả lời hoặc từ chối lời mời tham gia Hangout trên máy tính của bạnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNEREbmw0RzNxdHM/view
Tháng 2
Xem trạng thái trực tuyến của liên hệ trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMazhnZWRGOTFWUk0/view?usp=sharing
Hangouts: chặn hoặc bỏ qua người nào đóhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMEcxNkJENTFtcmc/view
Trả lời hoặc từ chối lời mời tham gia Hangout trên máy tính của bạnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNEREbmw0RzNxdHM/view
Google Sheets: Chèn hình ảnh trong vùng được cố định
Ask the Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcXVsaV9rNGpNbGs/view
Tìm kiếm thư quan trọng với labels (nhãn) trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVnJ4bFFqS2w3QVk/view
Giao tiếp và gửi nhiều email với Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRG9vNHFDczBrZW8/view
Giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh hơn với Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJNnVWT0lHdE5FUUU/view
Google Calendar: cài đặt thông báohttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJZnhkRm9qRXlzSnc/view
Tháng 3
Xem trạng thái trực tuyến của liên hệ trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMazhnZWRGOTFWUk0/view
Hangouts: chặn hoặc bỏ qua người nào đóhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMEcxNkJENTFtcmc/view
Trả lời hoặc từ chối lời mời tham gia Hangout trên máy tính của bạnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNEREbmw0RzNxdHM/view
Google Sheets: Chèn hình ảnh trong vùng được cố địnhhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMY3NfTFZJTWlzRVE/view
Ask the Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcXVsaV9rNGpNbGs/view
Tìm kiếm thư quan trọng với labels (nhãn) trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVnJ4bFFqS2w3QVk/view
Giao tiếp và gửi nhiều email với Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRG9vNHFDczBrZW8/view
Giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh hơn với Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJNnVWT0lHdE5FUUU/view
Google Calendar: cài đặt thông báohttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJZnhkRm9qRXlzSnc/view
Cập nhật ứng dụng dành cho Docs, Sheet và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R0UwYXZkbEF4YjA/view
Trả lời và soạn thư mới trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MVNWWGR4TmYzUGc/view
Tính năng "Chia sẻ với tôi" trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X2ZZWmdWM0M4cE0/view
Tháng 4
Giao tiếp và gửi nhiều email với Google Groups
Giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh hơn với Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJNnVWT0lHdE5FUUU/view
Google Calendar: cài đặt thông báohttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJZnhkRm9qRXlzSnc/view
Cập nhật ứng dụng dành cho Docs, Sheet và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R0UwYXZkbEF4YjA/view
Trả lời và soạn thư mới trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MVNWWGR4TmYzUGc/view
Tính năng "Chia sẻ với tôi" trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X2ZZWmdWM0M4cE0/view
Cộng tác theo thời gian thực với Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJdnNEWmFMV0R2N1k/view
Điều chỉnh cài đặt thông báo cho Hangouthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dmFhQWZyVVpEMjg/view
Tạo cuộc thăm dò trên Google+ với các thiết bịhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UkhXZnpDdUFOV2M/view
Bỏ phiếu trong cuộc thăm dò trên Google+ với các thiết bịhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dUZJdG50aDFNeWs/view
Gửi email tương tự như đính kèm tập tin trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3djdCR1FkZTFZLWc/view
Chuyển dữ liệu vào Heat maphttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UVpNcW1tRW0zUmc/view
Dễ dàng kiểm tra và thêm sự kiện mới vào Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dXRhV1JTTk1WTkU/view
Tạo kênh YouTube từ Google+https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YURTdVZqRU9qU2M/view
Administrator and Security
Tháng 5
Tùy chỉnh thiết lập quản lý thông báohttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WjE5dWVoZmkxYVk/view
Quyền cài đặt tiện ích dành cho quản trị viênhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3blZWOUJIT09YQ3c/view
Cài đặt xác minh 2 bước đơn giản hơnhttps://docs.google.com/document/d/1gZRtlOQ-7DWUWSvN45YBVmCMLSDlVdUIkqWFupe29e0/edit
Quản lý mạng thống nhất cho các thiết bịhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXBTX2Q2M3duREU/view
Tại sao phải bảo vệ tài khoản Google và Google Apps với Cảnh báo mật khẩuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFNLS25hUDAyS00/view
Tự khôi phục mật khẩu Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R3JzdzVVRlJuaEU/view
Tính năng mới của Drive: chia sẻ và tăng cường bảo mật (GAU & GAE)https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RmdWdTFXZXE1Qzg/view
Tháng 6
Thay đổi thư mục Drive và cấu trúc URL tranghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3azlPZXlROU5UdDQ/view
Cài đặt tiện ích trong tài liệu, bảng tính và biểu mẫuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OUp4NFNwX1RZV0E/view
Thư hợp lệ bị đánh dấu Spamhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Sy1BN3ZFYTB1QmM/view
Trang đăng nhập tài khoản Google Apps mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NG9velV2SWZEOTA/view
Công cụ bảo mật và quyền riêng tư mới cho tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVJOXzNJU0xJYVE/view
Thay đổi cách thiết lập quy tắc lưu giữ mới trong Vaulthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UWV2RjBDSzBnQ0k/view
Cải tiến bảo mật tài khoản Microsoft và Yahoo trên ứng dụng Gmail dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eEE2S1VoZllCZ0k/view
Các kiểm soát nhằm bảo vệ và giữ an toàn cho Tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmZBVkVXdEVIOGs/view
Tháng 7
Cải tiến bảo mật tài khoản Microsoft và Yahoo trên ứng dụng Gmail dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eEE2S1VoZllCZ0k/view
Các kiểm soát nhằm bảo vệ và giữ an toàn cho Tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmZBVkVXdEVIOGs/view
Cải tiến App Launcherhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QzZtcjhma1B0WjQ/view
Kiểm soát mới với Khóa bảo mậthttps://docs.google.com/document/d/1hnEa1MTVj57n7-8eDQMd-2NqWE5kt7nAqePjk4b3PSc/edit
Tính năng mới của Hangouts trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MlJZRkw4OGZYUFk/view
Thay đổi cách thiết lập quy tắc lưu giữ mới trong Google Apps Vaulthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dTM5b08tS1NBcGs/view
Download tập tin Microsoft Office nhanh và đơn giản hơn trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bjVKU2dUX3o5RnM/view
Google Apps: cải tiến thông báo ra mắthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TjNJaXZRUGdINE0/view
Google Apps tăng cường chức năng cổng thư vào máy chủhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bkg1SmV3ZGNjcDA/view
Tháng 8
Google Apps tăng cường chức năng cổng thư vào máy chủhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bkg1SmV3ZGNjcDA/view
Cải tiến chính sách tuân thủ và bảo mật đối với emailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3alA2M0JrSDFINVE/view
Ngăn người dùng thay đổi tên hồ sơ Google+https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NEphQTVKYzI4LVk/view
Chính sách Chrome mới và cải tiến trong giao diện điều khiển GA Adminhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aG5xeFhBYXNXRnM/view
Cài đặt mới hạn chế nội dung YouTube dành cho quản trị viênhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3czlwT1pDZVdQdzQ/view
Quản lý doanh nghiệp hiệu quả với Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3czlwT1pDZVdQdzQ/view
Tháng 9
Google Admin: giao diện và tính năng mới trên ứng dụng di độnghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M281Z2dtODV0WVE/view
Thay đổi URL Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UktaTzVERUxsRkE/view
Hỗ trợ báo cáo kiểm tra Google Groups trong Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SngxMjA2c2xUU28/view
Quản lý ứng dụng trên thiết bị iOS trực tiếp từ Admin consolehttps://docs.google.com/document/d/1ILZTC2conAQb6n8lOit5mNPm7oIgcTry8toMJoamrgk/edit
Tháng 10
Chặn truy cập vào ứng dụng kém an toàn trong Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YkdNbC0yaTVfa1k/view
Chặn email không mong muốnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Z1RtOTZEeURkQlk/view
Tính năng quản lý tên miền mới trong Admin SDKhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OXlRY0Q2eUlmaU0/view
Quản lý SAML và ODIC và tùy chỉnh ứng dụng với Google Apps SSOhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZlhtYlI3RHVTRHc/view
Tháng 11
Google Apps Admin SDK: Ra mắt Roles APIhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ekRCNmNvUUowcHc/view
Google Apps và cập nhật quyết định về Cảng an toàn của châu Âuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UFJDWjVzbTJYa3c/view
Tháng 12
Google Apps Admin SDK: Ra mắt Roles APIhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ekRCNmNvUUowcHc/view
Google Apps và cập nhật quyết định về Cảng an toàn của châu Âuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UFJDWjVzbTJYa3c/view
Featured Launch:
Tháng 8
Whitelist Domainshttp://www.gooapps.edu.vn/nha-truong/whitelistdomains
Thông báo thiết bị và trình duyệt đăng nhập cho tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFA1YTRFNm9yc3M/view
Tháng 9
Cách các tính năng trong Inbox và Gmail hoạt động cùng nhauhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c0dRbXkyWmVMS3M/view
Thông báo cài đặt chia sẻ không hợp lệ trong Google Drive, Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RkFuNVpyd3V6Z2s/view
Sự kiện từ Gmail được thêm tự động vào Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UjNHTndNdWxfT3c/view
Tính năng mới của Google Drive trên iOS
Google Apps Marketplace mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Z0ZQUWx1Zno0LTQ/view
Tháng 10
Google Apps Migration dành cho IBM Notes (GAMIN) phiên bản mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YnoteTd4LWp1OWs/view
Ra mắt thay đổi URL Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OFhBQmdzSUlOOU0/view
Tận dụng tối đa Google Apps Script với Apps Script Execution APIhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3d3U5OGM5YXprVGs/view
Google Apps for Work đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật điện toán đám mây ISO 27018https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V1h3VTFDUnVjMUE/view
Tháng 11
3 điều kỳ diệu với Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eUNzblBDd0wyQ1E/view
Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlookhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OXhvVVV1bElSNVU/view
Cải tiến xem trước bảng tính và Excel trong Google Drive và Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YXJXRldGMHB6NVU/view
Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Exchangehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T0E5cmVJSlJjRXc/view
Google Apps Sync dành cho Microsoft Outlook phiên bản mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3azVFNjVxdXJrNnc/view
Tháng 12
Cập nhật phiên bản Google Drive Plugin dành cho Microsoft Officehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Q3RONjVWeXo0ZUE/view
Cập nhật phiên bản Google Apps Directory Synchttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MnMyMHhnSGhabmM/view
12 ứng dụng Google Apps tốt được cập nhật năm 2015https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eW5mcF9EUG04NzA/view
Cập nhật mới dành cho Chromebox for meetinghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMFNyOXNJZE1pYkE/view
Work together
Tháng 5
Tạo kênh YouTube từ Google+http://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/vaultdahoantoantuongthichvoihangouts
Phiên bản chỉnh sửa Google Docs mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3XzdvaHJSN0tyaXc/view
Tính năng mới của Drive: chia sẻ và tăng cường bảo mậthttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bXJOeVh0Y1Z5c00/view
Người dùng Windows XP vẫn có thể sử dụng Google Chrome cho đến hết 2015https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ck80QXZzSTREMXM/view
Thông báo trong việc gửi và nhận emailhttps://docs.google.com/document/d/1IJc-fHoBAbF0renqoWG7yB-RQQD9Q8izjYKLVLvr5tc/edit
Gửi email tương tự như đính kèm tập tin trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3djdCR1FkZTFZLWc/view
Tính năng mới của Drive: chia sẻ và tăng cường bảo mật (GAU & GAE)https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RmdWdTFXZXE1Qzg/view
Tháng 6
Thông báo trong việc gửi và nhận emailhttps://docs.google.com/document/d/1IJc-fHoBAbF0renqoWG7yB-RQQD9Q8izjYKLVLvr5tc/edit
Gửi email tương tự như đính kèm tập tin trong Gmailhttps://docs.google.com/document/d/1IJc-fHoBAbF0renqoWG7yB-RQQD9Q8izjYKLVLvr5tc/edit
Chia sẻ lịch Gmail cá nhân với tài khoản Google Apps for Workhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QlRpdnVxQ1JMRVU/view
Ẩn sự kiện cá nhân trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Qmh4MndaTkp0ZlE/view
Mở rộng chương trình thử nghiệm Inbox by Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3b0tmUkprUVRxd1E/view
Inbox by Gmail đã khả dụng với mọi ngườihttps://docs.google.com/document/d/1mENS73GbDMuPvz2zYf3VNzo9QfeXl5RAbYgZWhVzs6g/edit
Hiển thị toàn màn hình chia sẻ trong Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YnpOMm1ZU0JTM28/view
Tháng 7
Inbox by Gmail đã khả dụng với mọi ngườihttps://docs.google.com/document/d/1mENS73GbDMuPvz2zYf3VNzo9QfeXl5RAbYgZWhVzs6g/edit
Hiển thị toàn màn hình chia sẻ trong Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YnpOMm1ZU0JTM28/view
Giao diện người dùng Google Drive mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bktkUmplcTd0U2c/view
Google Drive mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WlF5THBnS29OTkk/view
Nhập dữ liệu từ trang web vào Google bảng tínhhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X1RBTHZwZ3pZaU0/view
Hỗ trợ chuyển đổi nhiều định dạng hình ảnh trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3anhDbkZ4cnhpWlE/view
Hỗ trợ tải dữ liệu sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZmZpWWFaYk1LMjA/view
Đăng tải bảng tính Google Sheets với 5 định dạng bổ sunghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aVVHMHV6dEFwWW8/view
Tháng 8
Plugin Google Drive dành cho Microsoft Officehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aVVHMHV6dEFwWW8/view
Đính chính: Sử dụng Google Photos để chia sẻ hình ảnh khi Hangouts chathttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZTVOOGpLMUFQT28/view
Chỉ định quyền truy cập trong chỉnh sửa Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Zkh5RVFOcVptbTA/view
Tháng 9
Plugin Google Drive dành cho Microsoft Officehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aVVHMHV6dEFwWW8/view
Cải tiến thông báo thiết lập chia sẻ không hợp lệ trong Google Drive, Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MGotYnBxRTMzb1E/view
Ngưng hỗ trợ Web hosting trên Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3LUhaY3ZZZm9oMU0/view
Tháng 10
Lập trình chuyển quyền sở hữu Google+ và nội dung Drivehttp://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/laptrinhchuyenquyensohuugooglevanoidungdrive
Tùy chọn linh hoạt với Google Drive dành cho iOS phiên bản mớihttp://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/tuychonlinhhoatvoigoogledrivedanhchoiosphienbanmoi
Cộng tác với Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXloakhRY2huU0E/view
Gửi tập tin trực tiếp vào Google Drive mà không cần đăng nhậphttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V0FGZi0wT0VWNGc/view
Tạo checklist chia sẻ với Google Keephttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZGRsYlIwSjVUeGs/view
Ủy quyền truy cập vào hộp thư Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V0pXSlBWdkw2ZUU/view
Tháng 11
Mẹo chia sẻ thông tin Google Sites trên các trang mạng xã hộihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UWl5RnpFZXk0V3c/view
Tạo và chia sẻ Bộ sưu tập Google+https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RkRycVFqMjJRaFk/view
Tháng 12
Mẹo chia sẻ thông tin Google Sites trên các trang mạng xã hộihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UWl5RnpFZXk0V3c/view
Tạo và chia sẻ Bộ sưu tập Google+https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UWl5RnpFZXk0V3c/view
Work anywhere
Tháng 5
Vault đã hoàn toàn tương thích với Hangoutshttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/vaultdahoantoantuongthichvoihangouts
Gmail Android App với hộp thư chung, tìm kiếm thông minh...https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3XzdvaHJSN0tyaXc/view
Chọn thư cần đồng bộ hóahttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SXpONDExTmxYbVU/view
Giới thiệu bộ sưu tập Google+, cách mới để đăng bài nhóm theo chủ đềhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eklTNzRDR2Facnc/view
Hình ảnh trong Google+ hiện khả dụng trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3N3h1OE41NDJPYUU/view
Tháng 6
Thêm bảng và hình ảnh từ di động vào ứng dụng Google Docs và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dXBKZUVkRnFMSnM/view
Ứng dụng Google Drive trên Android phiên bản mớigsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/ungdunggoogledrivetrenandroidphienbanmoi
Thông báo quan trọng về thông báo SMS trong Lịch Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Si1sZGtpQW1lYWs/view
Android: Ảnh người gửi và chọn thưhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a2Y3akI3dkRpZHM/view
Thông báo Gmail trên màn hình máy tínhhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NTEtNjhhUXZTN00/view
Google Drive dành cho iOS phiên bản mới với giao diện mới và đồng bộ nhanh hơnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TlNxbUdheTJQb0U/view
Tùy chỉnh Ẩn thư trong Inbox by Gmailhttps://docs.google.com/document/d/1ZE_45Hers-jmRcWiq-7jPJSVTzti1URckuB_APif9Y4/edit
Tháng 7
Google Drive dành cho iOS phiên bản mới với giao diện mới và đồng bộ nhanh hơnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TlNxbUdheTJQb0U/view
Tùy chỉnh Ẩn thư trong Inbox by Gmailhttps://docs.google.com/document/d/1ZE_45Hers-jmRcWiq-7jPJSVTzti1URckuB_APif9Y4/edit
Tạo và quản lý tùy chỉnh bản đồ trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eWtRU0RWRFZIU3M/view
Chèn hình ảnh vào Google Sheets ngoại tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ck90d2Ezd3VscE0/view
Truy cập tập tin ngoại tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3U3JOb21uTWJzWFE/view
In bằng Google Cloud Printhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T2pSM2ZjTWZpUnc/view
Cải tiến đính kèm tài liệu trong Google Calendar trên web và API
Tháng 8
Xóa tài khoản trên iOS và tính năng mới trong trong quản lý ứng dụng di động Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X3VxR0x1ZnkwS0U/view
Chỉnh sửa và xem lại dễ dàng hơn với Google Docs, Sheets và Slides phiên bản mới trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZGZha1pTUXhoMEk/view
Giao diện Google Docs, Sheets và Slides mới trên web di độnghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3XzJMOWxtamh1LWc/view
Hangouts Android phiên bản mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SFpKcmJyZ3ROWG8/view
Khởi chạy ứng dụng trên desktop từ Google Drive Preview trong Chromehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M2Q4TkdWTF85UTg/view
Tháng 9
Tính năng mới trên Goole Docs và Sheets dành cho di độnghttps://docs.google.com/document/d/1aQO9vT6cIps4Vb3KAz6_DlAwiWdCheXykaPRsuo-MLE/edit
Nhận email Google Apps trên thiết bị Android và iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c3N1UWJJSjRRSUE/view
Nhận email Google Apps trên thiết bị BlackBerry và Windows Mobilehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3THpmVFBNTkhSck0/view
Tháng 10
Trình bày và lập biểu đồ dễ dàng trong Google Slides và Sheets trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QUJDNXFVRy1vX2c/view
Sử dụng Google Drive trên iPad hoặc iPhonehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dW9VVUV3Vl9GYU0/view
Tháng 11
4 điều cần thiết lập trên Google Apps trước khi vào kỳ nghỉhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X2xtbnB1SjVQRkk/view
Tính năng mới trên Google Docs, Sheets và Slides dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmxKN2tVZ3RpTTQ/view
Cài đặt thiết bị thuộc sở hữu doanh nghiệp dễ dàng hơn với Android 6.0 (Marshmallow)https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmxKN2tVZ3RpTTQ/view
Cải tiến Google Drive dành cho Android và iOShttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M21lRWRXcmRoM0E/view
Tháng 12
4 điều cần thiết lập trên Google Apps trước khi vào kỳ nghỉhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X2xtbnB1SjVQRkk/view
Tính năng mới trên Google Docs, Sheets và Slides dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmxKN2tVZ3RpTTQ/view
Simple to use
Tháng 5
Cải tiến hiệu ứng trong Google Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVhrSTZvXzJHekE/view
Chuyển dữ liệu vào Heat maphttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UVpNcW1tRW0zUmc/view
Dễ dàng kiểm tra và thêm sự kiện mới vào Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dXRhV1JTTk1WTkU/view
Thuyết trình nổi bật với Google Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UlNta0xjY0FVNG8/view
Google trình bày với slides masterhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QU1CTkhlT1VuQjg/view
Chia sẻ Google Contact cũng dễ dàng như chia sẻ Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X0xta0RTSDg0SGM/view
Cùng vui với màn hình Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y0JiN21JM3RkcGs/view
Tháng 6
Hangout: Cài đặt băng thônghttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SmgzeVV3UTJZb28/view
Trò chuyện Hangout có tiếng vọnghttp://gsuite.lvtech.com.vn/meo/hangouts/trochuyenhangoutcotiengvong
Bỏ qua cuộc hội thoại không liên quanhttp://gsuite.lvtech.com.vn/meo/mail/boquacuochoithoaikhonglienquan
Khảo sát khách hàng với Google Formshttps://docs.google.com/document/d/1b5BsYfQhbbUCfIZNfutaoNwAsYH3am76PDr8qoHjV5A/edit
Xuất văn bản không thuộc ngữ hệ la-tinh từ Google Docs sang Microsoft Wordhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TGxWQW5BVWZLeDQ/view
Google Photos: Cách tiếp cận mới với hình ảnhhttps://docs.google.com/document/d/1KCfCcLLZI9rRe14s6vGpJgnZcIuOQFH7xuXR6uyx9Zs/edit
Google Slides hỗ trợ Chromecast và Airplayhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/googleslideshotrochromecastvaairplay
Tạo, tìm và chỉnh sửa album ảnhhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NFhxNnEzb2hWTzg/view
Tháng 7
Google Slides hỗ trợ Chromecast và Airplayhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WU9OSTctOEZrY1U/view
Tạo, tìm và chỉnh sửa album ảnhhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NFhxNnEzb2hWTzg/view
Tạo và chỉnh sửa câu chuyệnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cTlBT3lZa0N2Rm8/view
Tạo và chỉnh sửa phimhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cTlBT3lZa0N2Rm8/view
Xóa ảnh và videohttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZUJQZ0V3Wmt3dkE/view
Thêm hình ảnh từ Google Drive vào chữ ký email Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Zk1ZT0tXdmZSYlU/view
Tạo chữ ký trong Gmail / Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R3dkdE0yeTFWTGs/view
Tháng 8
Vô hiệu hóa khả năng tải, in và sao chép với bất kì tập tin Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cDQ0MUp5ellIb3c/view
Tùy chỉnh App Launcher để dễ dàng truy cập vào các ứng dụng sử dụng thường xuyênhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RFAzck5hbVZYXzA/view
Chuyển quyền sở hữu dữ liệu dễ dàng hơnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TTVxdUFmcU03UlE/view
Thay đổi nhận xét trên YouTube đối với khách hàng Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UnBqdDV3ajg2c2c/view
Dễ dàng thay đổi kích cỡ phông chữ trong Google Docs và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TnMteUp6NmFzUkU/view
Tháng 9
Tính năng điền tự động trong Google Sheetshttps://docs.google.com/document/d/1Ga4YS9ByUa_b-i7rT_N7OPdOaGc-QEQrfApbQ6iFSh0/edit
Tính năng trả lời tự động trong kỳ nghỉhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QlhaT2VFSmZSQ28/view
Hỗ trợ mới dành cho Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VmxVWUVBVGVFOWc/view
Tải về email nhúng trong thư Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YlVqWUlfR3Q0LVk/view
Sử dụng Google Apps với hàng trăm tiện ích, tại sao không?https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZnlYZFNtV09sVmc/view
5 lợi ích từ Google Apps for Workhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T08zYmkzcTZLYzQ/view
Ghim email trong Inbox by Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cWtEMVFic3NoX2M/view
Tháng 10
Dễ dàng chuyển sự kiện lịch lên Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFhCVUlCOTJBNDQ/view
Nhiều tùy chọn định dạng sau khi dán nội dung trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZEZBd19LQ3FMZ3M/view
Sao chép và dánhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VmJicnRadEtiS1U/view
Tạo chữ ký email trong Inbox by Gmail với hình ảnh và logohttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dFA4eGV3RUlPa00/view
Tháng 11
Tạo bảng tổng hợp trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y3JDV2xCRVBONEE/view
Tự động hủy email đã gửi trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VmFFVFA3cXpYelE/view
Tìm kiếm, phê duyệt và cài đặt ứng dụng làm việc với Android for Work dễ dàng hơnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MTZVVjduU1EzR2c/view
Khôi phục sự kiện đã xóa trong Google Calendar trên webhttps://docs.google.com/document/d/1PlKGBwasrWAJ2NlXeqqhGD1P6c0RWrucecK1GZqq1hE/edit
3 phần tiện ích để tùy chỉnh Inbox by Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZlBWNHBYVUo2T00/view
3 công cụ Google Apps cần biết khi sử dụng ngoại tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WlFJOWZTWThxSkE/view
Tháng 12
Tạo bảng tổng hợp trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y3JDV2xCRVBONEE/view
Tự động hủy email đã gửi trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VmFFVFA3cXpYelE/view
Tìm kiếm, phê duyệt và cài đặt ứng dụng làm việc với Android for Work dễ dàng hơnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MTZVVjduU1EzR2c/view
Khôi phục sự kiện đã xóa trong Google Calendar trên webhttps://docs.google.com/document/d/1PlKGBwasrWAJ2NlXeqqhGD1P6c0RWrucecK1GZqq1hE/edit
3 phần tiện ích để tùy chỉnh Inbox by Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZlBWNHBYVUo2T00/view
3 công cụ Google Apps cần biết khi sử dụng ngoại tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WlFJOWZTWThxSkE/view
Business ready
Tháng 5
Google Hangouts: Chính sách quản trị mới và kiểm soát việc tuân thủhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3elBkZ2JLNWMta00/view
Bảo vệ tài khoản Google và Google for Work với Cảnh báo mật khẩuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZHc1RWluNGJSWUE/view
Tạo Events trên Google Plushttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXVMTlZvcEk4NVU/view
Đặt phòng hay tài nguyên cho một sự kiệnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TzlkQjk4QzhCc3c/view
Tháng 6
Google Hangouts: Chính sách quản trị mới và kiểm soát việc tuân thủhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3elBkZ2JLNWMta00/view
Bảo vệ tài khoản Google và Google for Work với Cảnh báo mật khẩuhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZHc1RWluNGJSWUE/view
Tạo Events trên Google Plushttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXVMTlZvcEk4NVU/view
Đặt phòng hay tài nguyên cho một sự kiệnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TzlkQjk4QzhCc3c/view
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SDE3T2RuVFphdzQ/view
Google Calendar: thời điểm cuộc hẹn (Appointment Slots)https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VlcyakVpWGItNG8/view
Đặt lịch hẹn bằng cách sử dụng Thời điểm cuộc hẹn trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WW1hcmpuZzVLanM/view
Tháng 7
Inbox for workhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VlcyakVpWGItNG8/view
Đặt lịch hẹn bằng cách sử dụng Thời điểm cuộc hẹn trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WW1hcmpuZzVLanM/view
Inbox for workhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3S2Z0aUpKNi1xX0k/view
Hoàn tác gửi dành cho Gmail trên webhttps://docs.google.com/document/d/1lYkihq1N8wEFw_cXAq70z3j1i0YDJaNQ06AQuGE7pwg/edit
Thêm nhiều tùy chọn dành cho Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3N3NTM0N2NWJESVU/view
Chuyển đổi tập tin vào Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WE8wQThXWnpsSDA/view
Google Drive dành cho Android phiên bản mớihttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NVU4a1NETmhleGc/view
Tháng 8
Di chuyển danh sách liên hệ từ MS Exchange và Office 365 sang Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bzhQS0NfYUk0Smc/view
Lọc và ẩn dữ liệu trong biểu đồ Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eTVmTE10eVprM00/view
Trình bày Google Slides thông qua Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VHo4TmxJbzB6aU0/view
Tháng 9
Chủ sở hữu mới sẽ nhận tất cả thông báo trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cHZqRXZRV21zTlk/view
Tăng hiệu quả làm việc với Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cFplX0F0OTU1cXc/view
Cộng tác thông minh và nhanh hơn với Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZTNzYmFaaWVJMDA/view
Báo cáo hoạt động tài khoảnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a3pRUm1ycUpVSjQ/view
Dữ liệu hoạt động tài khoảnhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cGV3LVdkNkNZOXM/view
Google Hangouts với videoconferencinghttp://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/baidangkhongcotieude
Tháng 10
Bắt đầu thanh toán ít hơn cho Google Apps for Work trong đợt renew sắp tới hoặc mua mớihttps://docs.google.com/document/d/1FtbIW-XsypTIKm3sFhVzSZrLOe0WVP5lQkekfvFSEPU/edit
Chặn và hủy đăng ký trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eDlEVm9LUi13emM/view
Thay đổi hình đại diện mặc định đối với tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bkhLVGVUYU54aUU/view
Làm việc thông minh hơn với Google Calendar
Tháng 11
Yêu cầu truy cập tập tin với Google Drive Androidhttps://docs.google.com/document/d/1FtbIW-XsypTIKm3sFhVzSZrLOe0WVP5lQkekfvFSEPU/edit
Chặn và hủy đăng ký trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VUtpV002aXh3VDQ/view
5 mẹo sử dụng Google Apps for Meetingshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dndRcDBoSnoxb1E/view
Tìm kiếm thư bị bỏ lỡ dễ dàng hơn trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dGdfY1pDdGR4bFU/view
Chính sách dành cho Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3S18tT1ZUWGZXSWs/view
Tháng 12
Cài đặt lịch gửi thư trong Gmailhttps://docs.google.com/document/d/1FtbIW-XsypTIKm3sFhVzSZrLOe0WVP5lQkekfvFSEPU/edit
Chặn và hủy đăng ký trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VUtpV002aXh3VDQ/view
5 mẹo sử dụng Google Apps for Meetingshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dndRcDBoSnoxb1E/view
Tìm kiếm thư bị bỏ lỡ dễ dàng hơn trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dGdfY1pDdGR4bFU/view
Chính sách dành cho Google Groupshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3S18tT1ZUWGZXSWs/view
Google Apps for Education
Tháng 5
Cài đặt lịch gửi thư trong Gmailhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/ungdungdidongclassroomtaochinhsuavachamdiem
Ứng dụng di động Classroom: tạo, chỉnh sửa và chấm điểmhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/phuongthuccongtacmoitrongclassroom
Tháng 6
Phương thức cộng tác mới trong Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/ungdungdidongclassroomtaochinhsuavachamdiem
Ứng dụng di động Classroom: tạo, chỉnh sửa và chấm điểmhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/phuongthuccongtacmoitrongclassroom
Phương thức cộng tác mới trong Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/nhungthaydoicuagooglechotimkiemantoan
Tháng 7
Những thay đổi của Google cho Tìm kiếm an toànhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/ungdungdidongclassroomtaochinhsuavachamdiem
Ứng dụng di động Classroom: tạo, chỉnh sửa và chấm điểmhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/phuongthuccongtacmoitrongclassroom
Phương thức cộng tác mới trong Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/nhungthaydoicuagooglechotimkiemantoan
Tháng 8
Những thay đổi của Google cho Tìm kiếm an toànhttp://www.gooapps.edu.vn/nha-truong/ramatgoogleclassroomapi
Ra mắt Google Classroom APIhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/thongbaonoidungmoitrongclassroom
Thông báo nội dung mới trong Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/phathanhgoogleapilophoc
Tháng 9
Phát hành: Google API Lớp họchttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/dhonchaonamhocmoivoitinhnangmoitronggoogleclassroom
Đón chào năm học mới với tính năng mới trong Google Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/tienichsharetoclassroomtrenchrome
Tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
Tháng 10
Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/dhonchaonamhocmoivoitinhnangmoitronggoogleclassroom
Đón chào năm học mới với tính năng mới trong Google Classroomhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/tienichsharetoclassroomtrenchrome
Tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
Tháng 11
Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/tienichsharetoclassroomtrenchrome
Tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
Tháng 12
Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/tienichsharetoclassroomtrenchrome
Tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
Learn more about Google Apps
Tháng 8
Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WTUxUk43QWVIdTg/view
Giới thiệu Google Apps Insightshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cXJXWTBhenpMWFk/view
Tháng 9
FAQ - Transformation Galleryhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cXJXWTBhenpMWFk/view
FAQ - Transformation Galleryhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WTUxUk43QWVIdTg/view
tháng 10
FAQ lưu giữhttp://gsuite.lvtech.com.vn/thong-tin/faq-transformationgallery
FAQ - Transformation Galleryhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WTUxUk43QWVIdTg/view
Tháng 11
FAQ lưu giữhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cXJXWTBhenpMWFk/view
FAQ - Transformation Galleryhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WTUxUk43QWVIdTg/view
FAQ lưu giữhttps://docs.google.com/document/d/1jh3-q3eD5YPP5AxhQHyMyEcr6gA_vja0Zc1kkLMQt6o/edit
Tháng 12
11 điều thú vị cần biết về Google Photoshttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cXJXWTBhenpMWFk/view
FAQ - Transformation Galleryhttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WTUxUk43QWVIdTg/view
FAQ lưu giữhttps://docs.google.com/document/d/1jh3-q3eD5YPP5AxhQHyMyEcr6gA_vja0Zc1kkLMQt6o/edit
11 điều thú vị cần biết về Google Photoshttps://docs.google.com/document/d/1jh3-q3eD5YPP5AxhQHyMyEcr6gA_vja0Zc1kkLMQt6o/editBình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên