Bản tin 2016

Tháng 1 22, 2018 2016 ban tin G suite


Tiêu đềThángTên bàiLink bài
Featured Launch:
Tháng 1
Gmail - các trình duyệt được hỗ trợhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQjVLaW9vUVNJbDg/view
Yêu cầu tối thiểu đối với trình duyệt trên di độnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbTQ2emNOV3ZKalk/view
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMUFhYUFkUEowNjQ/view
2
Top 10 bài viết hàng đầu năm 2015 - Phần 1https://docs.google.com/document/d/1pKeixmiTMOOujCfQGftmDQb9xpZz-Jgv7Nv5kUY9814/edit
Top 10 bài viết hàng đầu năm 2015 - Phần 1https://docs.google.com/document/d/16XTUF0WYrTbluDTZ_-Vyi5nnvOq6pthhPaqr-KRI2Gw/edit
Bổ sung lịch nghỉ lễ 54 quốc gia vào Google Calendarhttps://docs.google.com/document/d/1yhug0LRbFcx63mJHtHuP6XF-ruGxIqUi22N-Vm130e4/edit
3
Trường tùy chỉnh người dùng sẽ hiển thị trong Google Contact Managerhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWlpPVDJyUEV2QTQ/view
Cập nhật phiên bản mới Google Apps Password Sync (v1.5)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWnpvLWQ1b0pEbFk/view
Cập nhật phiên bản mới Google Apps Directory Sync (v4.2.0)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWnpvLWQ1b0pEbFk/view
Nhập bằng giọng nói trong Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdTFhb2hNbVdyYWs/view
Cải tiến ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) dành cho Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYzdrcWdtaUpwTE0/view
4
Cải tiến hỗ trợ Trash và màu sắc thư mục trong Google Drive dành cho iOShttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMUUhUS0F6UTNaaWs/view
Cập nhật cho ứng dụng Google+ trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMU0hoSnNCbUI1c28/view
Biểu tượng cảm xúc trong Trả lời thông minhhttps://docs.google.com/document/d/1fKzdYWG3j4Jn_L9O83VDoMUriS2KtVz4Jv5pAdbM1PE/edit
Cập nhật phiên bản mới Google Apps Directory Sync (v4.2.1)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSnU1YmhlZk5reVU/view
Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong bàn phím Googlehttps://docs.google.com/document/d/1oN_VA_YrR9isHZF36kE3zToasWjlrSFmyvChZwJioXM/edit
5
Tìm thời gian trên Google Calendar dành cho Androidhttps://docs.google.com/document/d/1fgpxB3xSm1zx_ZTJErUpWHLJ2rdywXMl_XSg5ryjAUU/edit
01/7/2016: ngưng hỗ trợ Google Drive dành cho Mac/PC phiên bản 1.22 trở về trướchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbW5CaGpaT3A0R2s/view
Microsoft Exchange đã khả dụng trên Gmail dành cho Android
6
Loại bỏ kẻ mạo danh bằng chữ ký số Gmail với DKIM 2048 bithttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMM2Z3emVVdXZaZVE/view
Nâng cấp người dùng lên phiên bản mới nhất của Google Drive dành cho Mac/PChttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRzJXYnNnR0JnZ1E/view
Ra mắt mục những ứng dụng mới và đáng chú ý trong Google Apps Marketplacehttps://docs.google.com/document/d/1exDKcFWIFoWPTJU34GHzDd4TaL-Oi8PccmILkkkXvVs/edit
Giới thiệu Google Springboard và Google Sites mớihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaFFNanZ1SFdSTVU/view
Google Apps Directory Sync (v4.3.0): Đồng bộ thuộc tính LDAP bổ sung vào trường tùy chỉnh người dùnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYWR4cDhTdEJNeFU/view
7
Ngưng hỗ trợ Google Apps Lookup trên Android 2.3 vào 26/09/2016
Cải tiến trang Bản tin Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdEtXa1A0ZnVZQXc/view
Cập nhật phiên bản Google Apps Password Sync (v1.6)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeE1xVWJDUjZpR1E/view
Lời nhắc : Ngưng hỗ trợ lưu trữ web trên Google Drive vào 31/8/2016https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWWwzN2RiSEx4ZzQ/view
Tăng cường bình đẳng giới thông qua biểu tượng cảm xúchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSEJvZmRENVd1V0E/view
Google Now và Google Hangouts dành cho người dân tại Nicehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOU5jeUItM1VzUzQ/view
8
Ra mắt Training for Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYVNoNS1kS3IwN28/view
Cập nhật mới dành cho thiết bị Chrome for meetingshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbE1mQm45Y0FULTQ/view
Ra mắt tiện ích Android cho Docs và Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcTIxclBfREV3NlU/view
9
[Nhắc nhở] Google+ sắp trở thành dịch vụ cốt lõi cho miền Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNE43bHRjZUh2M0k/view
Google Hangout mới trong phần mở rộng Chromehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMamxzNmFFTUpKSm8/view
Ra mắt Nougat Android 7.0https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMREpNWXhLSDR2RGc/view
10
Giới thiệu Google Tripshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaU9CZkFFUkxSQ2c/view
Cập nhật: Tăng cường bảo mật tài khoản thông qua thu hồi mã OAuth 2.0https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaXZvb09OaTRrVzg/view
Google+ trở thành dịch vụ cốt lõi trong Google Apps for Workhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQV9LLWxXY2dmOXc/view
11
Cải tiến nhập bằng giọng nóihttps://docs.google.com/document/d/1igqt9cwJVBK339sT87ue7gPr73SrYGQIzoUWbwo9rMw/edit
Giới thiệu Jamboardhttps://docs.google.com/document/d/1z7bKIqyrRH_vIrtUkSfETwkHwOVcYjV6bcY3kjTbBos/edit
Giới thiệu Google Allohttps://docs.google.com/document/d/1yJp9nwCewbPca32owzz30FqR-JBW4eGntCGighBdQxQ/edit
Google Duo: ứng dụng gọi video đơn giản dành cho mọi ngườihttps://docs.google.com/document/d/11UhQgvBJt0Tj6f_dGRhauj2Eg4d8g8DvLvRQBFmkCzs/edit
Giới thiệu Google Cloud Directory Sync v4.4.19https://docs.google.com/document/d/1Zx97COiqNOv6Kig9RF81ecdksmvFJW2SnYIg_cUJhz0/edit
Clarksville: G Suite được lựa chọn là ứng dụng tại nơi làm việchttps://docs.google.com/document/d/1Ga-FPOrG01ls9GhbJgEl2Sh2GvVOWt3d4ki-56vpKUo/edit
12
Cải tiến nhập bằng giọng nóihttps://docs.google.com/document/d/1igqt9cwJVBK339sT87ue7gPr73SrYGQIzoUWbwo9rMw/edit
Giới thiệu Jamboardhttps://docs.google.com/document/d/1z7bKIqyrRH_vIrtUkSfETwkHwOVcYjV6bcY3kjTbBos/edit
Giới thiệu Google Allohttps://docs.google.com/document/d/1yJp9nwCewbPca32owzz30FqR-JBW4eGntCGighBdQxQ/edit
Google Duo: ứng dụng gọi video đơn giản dành cho mọi ngườihttps://docs.google.com/document/d/11UhQgvBJt0Tj6f_dGRhauj2Eg4d8g8DvLvRQBFmkCzs/edit
Giới thiệu Google Cloud Directory Sync v4.4.19https://docs.google.com/document/d/1Zx97COiqNOv6Kig9RF81ecdksmvFJW2SnYIg_cUJhz0/edit
Clarksville: G Suite được lựa chọn là ứng dụng tại nơi làm việchttps://docs.google.com/document/d/1Ga-FPOrG01ls9GhbJgEl2Sh2GvVOWt3d4ki-56vpKUo/edit
Administrator and Security
1
Cấu hình cổng thư đihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcl9EakJISDI5ZU0/view
Cài đặt quản lý thiết bị trong giao diện Admin console
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTjQyUDFGLVlUckE/view
Cảnh báo tài khoản bị tấn công, mật khẩu bị rò rỉ sẽ không được hiển thị trong Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMUFhYUFkUEowNjQ/view
2
Cách sử dụng 4 loại Google Grouphttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSHFOWi1xZDBnR1U/view
Quản lý người dùng dễ dàng hơn trên iOShttps://docs.google.com/document/d/1PI-vSI4hnqPRVcQJaXuracc2UM8jeInMfxfg_Wv-3hg/edit
Chặn lời nhắc khách mời bên ngoài miền trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOG0yUE4tMDJUelE/view
3
Cài đặt Quản lý Di động đơn giản và nhanh chóng hơnhttps://docs.google.com/document/d/1nX3kxUMYnoXp7e24Ugfr8usVzZKGt-2oYKVND3rw4UU/edit
Dễ dàng và an toàn khi khi dùng single sign-on đăng nhập vào các ứng dụng phổ biếnhttps://docs.google.com/document/d/1JHYVtkbsfxyrL4vFYDVQKkFgoYfPpxmVExnj5ehrQCc/edit
Tự động chỉ định giấy phép Google Apps dựa trên đơn vị tổ chứchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRXZGY0dQZ2gxMlE/view
GASMO phiên bản cũ sẽ ngưng hoạt động sau 1/3/2016https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMczJnOWNvQ2FOV2s/view
Thay đổi dịch vụ thư trong Apps Script Hai tính năng bảo mật mới dành cho Gmail
Hai tính năng bảo mật mới dành cho Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbGNlUi1CcWMxQVU/view
4
Nhiều cải tiến hơn trong giao diện Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbGNlUi1CcWMxQVU/view
Kích hoạt xem trước Danh bạ mới cho người dùng từ giao diện điều khiển Adminhttps://docs.google.com/document/d/1rRjDyN8OnFxY11YRM8IqvxVf0fBr1-hxsNr6B0p6l-s/edit
5
Ngưng hỗ trợ mã OAuth 1.0 (2LO)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRE9uZy04VHgxRkE/view
Thay đổi cài đặt thông báohttps://docs.google.com/document/d/14SL8QPE2q0qSmM-uwSlhBhHGKffZhOKVjIlpHlI0BB0/edit
Cải tiến tìm kiếm và bộ lọc trong Báo cáo của Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMc0xlOWVJcTFtOTQ/view
Vô hiệu hóa hỗ trợ SSLv3 và RC4 đối với Gmail SMTP trong 30 ngàyhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZ3BMY1A5dDVwV3M/view
6
Giám sát hoạt động chính trên thiết bị từ giao diện Admin consolehttps://docs.google.com/document/d/1Ew62qohK9JBGGMPNjMRE6RTIBuRDvnL5xEH9SmEzLtI/edit
Từng bước vô hiệu hóa hỗ trợ SSLv3 và RC4 đối với Gmail IMAP/POP sau 16/06/2016https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbUpYaDdOby1lZ28/view
Thiết lập mới dành cho Xác minh 2 bướchttps://docs.google.com/document/d/151YGJ3arwV7eV4C2SAM65PMK_KjThOx_ww2gh8XTUwc/edit
Sử dụng Khóa bảo mật cho Xác minh 2 bướchttps://docs.google.com/document/d/1Fnr5n2i82pwQrfTXTCZK8UEea-sqgHjluXVoiEPwK_Y/edit
Quản lý thiết bị di động trong Thông tin chi tiết (Insights)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMLUJUR05EVjJ0Qk0/view
7
Thêm Khóa bảo mật và Tài khoản Googlehttps://docs.google.com/document/d/1n5xXNuKsgag5NKORjciGnxBAy0zoM_MLzPmOI1_xnao/edit
Đăng nhập bằng Khóa bảo mật (Xác minh 2 bước)https://docs.google.com/document/d/1th5GKqfqWlG2HPfWr-nmE64yRa698KOAqlZxq38llyU/edit
Những câu hỏi thường gặp về Khóa bảo mậthttps://docs.google.com/document/d/18Da7iRZq9ycFCMDv9X7KAFGxnL_RJKrqTvRyOwAoBak/edit
Kiểm tra sự kiện trong Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRHgwYnk5bE44WEE/view
7 cách nhận diện và bảo vệ chống lại email lừa đảo trực tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMejVtVUZkU3I4V1E/view
8
Quản lý thiết bị di động và nhiều tính năng khác với Google Admin trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZkk0UlZSV1FDN2M/view
Quan trọng: Google+ sắp trở thành dịch vụ cốt lõi cho miền Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMGlOTV8wMGlBZUE/view
Cảnh báo bảo mật mới trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWWZRNDJRYWhERUE/view
Ngưng hỗ trợ API cài đặt GData Adminhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQW9tejUxOWhJWmc/view
9
Thay đổi tên miền chính trong giao diện Admin consolehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMY2VnUjBrZ3QxbVU/view
Đổi tên miền phụ thành tên miền chínhhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMclhLLWNvUmpPQ0U/view
Xóa người dùnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMV2Z2VDBfWThZWVk/view
Bảo mật với ứng dụng và trang web đã kết nốihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQlpNbHBRNUtrbTg/view
Quản lý Google Calendar của người dùng bị tạm ngưnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbE5YYVpsVUU4T0E/view
10
Phần mềm quản lý thiết bị Chromehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN2Jwa0NpN3dobEk/view
Hỗ trợ người dùng khôi phục mật khẩu với email phục hồihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOEpUbWpIc3luYlk/view
Hướng dẫn "Xác minh 2 bước"https://docs.google.com/document/d/1SAYqFuocUEhk_5IC0hkuuVF6wDFC4__tW7rYmVkpQ6c/edit
11
Bảo vệ tập tin Office trong Gmail (dành cho quản trị viên)
Tạo danh mục tùy chỉnh thuộc tính người dùng trong Admin consolehttps://docs.google.com/document/d/1cNgBQjmaEjD70RjrwgTl17JmmQnu_bMHKOMUeFtW0IU/edit
Quản lý tùy chỉnh thuộc tính người dùnghttps://docs.google.com/document/d/1fxfLTIUt9hXfYjLksQc7LqFaUGCiCOH_tJDuk3F6ndo/edit
Chuyển dữ liệu người dùng với Google Admin dành cho Androidhttps://docs.google.com/document/d/1bKd4zgtKNi4Mhj1VHHrVsrJyTcp34nHhsmOyFh6sLQM/edit
12
Bảo vệ tập tin Office trong Gmail (dành cho quản trị viên)
Tạo danh mục tùy chỉnh thuộc tính người dùng trong Admin consolehttps://docs.google.com/document/d/1cNgBQjmaEjD70RjrwgTl17JmmQnu_bMHKOMUeFtW0IU/edit
Quản lý tùy chỉnh thuộc tính người dùnghttps://docs.google.com/document/d/1fxfLTIUt9hXfYjLksQc7LqFaUGCiCOH_tJDuk3F6ndo/edit
Chuyển dữ liệu người dùng với Google Admin dành cho Androidhttps://docs.google.com/document/d/1bKd4zgtKNi4Mhj1VHHrVsrJyTcp34nHhsmOyFh6sLQM/edit
Work together
1
Đính kèm tập tin Dropbox vào Gmailhttps://docs.google.com/document/d/1bKd4zgtKNi4Mhj1VHHrVsrJyTcp34nHhsmOyFh6sLQM/edit
Thêm tài nguyên được chia sẻ dạng "Hiển thị rảnh/bận" trong Google Calendar
2
5 tính năng hữu ích ẩn chứa trong Google Appshttps://docs.google.com/document/d/1bKd4zgtKNi4Mhj1VHHrVsrJyTcp34nHhsmOyFh6sLQM/edit
Tiện ích thông báo thay đổi trong thư mục Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaWJ3LXpYU0hCdDQ/view
Google Forms mới với tùy chọn mặc định, cải tiến tiện ích, chỉnh sửa kịch bản...https://docs.google.com/document/d/1Piiue8JP3k5CGLUWwwE4FOcrU-0sQ0zLisurgPBft_I/edithttps://docs.google.com/document/d/1Piiue8JP3k5CGLUWwwE4FOcrU-0sQ0zLisurgPBft_I/edit
3
Tạo và cộng tác dễ dàng hơn với Google Slides và Docs dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeE94VU9aSFduaFE/view
Hiển thị và chia sẻ dễ dàng hơn trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR1dKNmV0VFZFWE0/view
Kết nối nhiều người hơn với cuộc gọi video Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbktpMkRySml0Vmc/view
4
Chia sẻ liên kết nhanh hơn trong Drive trên webhttps://docs.google.com/document/d/1xRXaLuzsfnsrCxcf6RWjlnW1hET-JkWxr-88NvorlkA/edit
Lời nhắc Google Calendar trên webhttps://docs.google.com/document/d/1UvYHK4ibAIH0uFIl3O6l6vc0vcw03Kq39SStZT7YBcE/edit
Cập nhật plugin Drive dành cho Microsoft Office: hỗ trợ Outlookhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNWRNRzdKUVVBdlE/view
Thay đổi hiển thị thông tin người gửi trong Google Grouphttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNWRNRzdKUVVBdlE/view
5
Lọc và sắp xếp dữ liệu trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMc2R5SVVzbXJqYkU/view
Tạo cộng tác Google Mapshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZ0JiZWFvZ0NkRW8/view
Phản hồi nhanh chóng với thông báo Google Drive trên Chromehttps://docs.google.com/document/d/1PXHCkpvNRAJ-_1uOZyYMGYng7xvULeMwVJ3DPWFk9Ew/edit
Inbox by Gmail sắp bỏ trạng thái người dùng đầu tiênhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNmtnNEdkZ0hwZHc/view
Thay đổi quan trọng về hoạt động của các sự kiện Lịch Google có chế độ hiển thị công khaihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMXzR6Q1pzQUs2T1k/view
Thực hiện cuộc gọi dễ dàng với Google Calendar trên Androidhttps://docs.google.com/document/d/1DjB1Qi21CuDPzyDgcuz22OcCeX-57kU8oDo4dcF4T98/edit
Phát triển ý tưởng với Evernote và Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeVhDRlFfZFpqb0E/view
6
Google Drive trong Yahoo Mail và WhatsApphttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVmlWOGFBa2d5azA/view
Đường viền tài liệu trong Google Docs trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTmhvTXI5WTRvNWc/view
3 cách chia sẻ Youtubehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMLTBiZFNvbExlY1k/view
Thêm Tài nguyên được chia sẻ ở dạng "Hiển thị rảnh/bận"https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdEtDMkZyX0pWUmc/view
Tích hợp WhatsApp với Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMLTlkbXIzTnpyNVE/view
7
In sự kiện trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMndFTE5hd2xOWDQ/view
Phản hồi nhanh chóng với cải tiến Google Docs, Sheets và Slides trên Android và webhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcU0zTWQ4QkdsZkU/view
Cấp phép người dùng tự động với SCIM 2.0https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcXFmb2p1RkJaZDA/view
Chọn vị trí thư mục của tập tin khi tạo bản sao trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOTI1dHBsZ1h5X3c/view
8
Cộng tác dễ dàng hơn với chia sẻ thư mục trên Google Drive.https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMODJFdFVMUnNjV3c/view
Kiểm soát trò chuyện nhóm với Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQ1RiSWx1SEtsWms/view
Lời nhắc : Ngưng hỗ trợ lưu trữ web trên Google Drive vào 31/8/2016https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWWwzN2RiSEx4ZzQ/view
Tăng cường bảo vệ quyền truy cập của bên thứ ba đối với Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcm9wUDlOM0hQeFU/view
Cải tiến tải tập tin và thư mục trong Google Dive trên webhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMalVtZmlVRzE0Tmc/view
Chia sẻ thư mục bên ngoài bao gồm API CardDAV và API Contact v3https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNDV0NGtQdnl1aEE/view
15/08/2016: Inbox by Gmail sẽ khả dụnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZDJvV2RvWF9NRUk/view
9
Chuyển quyền sở hữu Docs, Sheets, Slides và thư mục trong Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTWhSRWVTS0ZfUDA/view
Xem và quản lý phiên bản tập tinhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMHdTcWFXUjVkNkE/view
Loại bỏ trùng lặp tập tin khi tải lên Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVGZjZjg2MWpULUk/view
Mở lại nhận xét trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://docs.google.com/document/d/1tm6Y6fwMUdxD2IHeMC6QcrJEg13CKr1zLwfWximRC90/edit
10
Tích hợp tìm kiếm trong Gmail, Google Calendar, Groups và Drive trên webhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVTJvQWo0RVhGaXM/view
Xác định vị trí và tải về tiện ích Google Formhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYm1pUm5uRnNpZzQ/view
Chèn video không thuộc Youtube vào Google Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSnpGalViVGVoeW8/view
11
Đồng bộ danh mục Google Cloudhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNTJfOVdaVHZpU2c/view
Jamboard tạo lại hình ảnh cộng tác trên đám mâyhttps://docs.google.com/document/d/1z7bKIqyrRH_vIrtUkSfETwkHwOVcYjV6bcY3kjTbBos/edit
Cải tiến tìm kiếm thông tin trên Androidhttps://docs.google.com/document/d/1tqDgJxA0pyRcyvPHoIvDN9rt3vigofBKnKnKVVI2Ius/edit
Thêm đơn vị tổ chứchttps://docs.google.com/document/d/1I9o-c4QScYYQp8lcsNUC_IVG0X28i40Eg2RllRtldXk/edit
SMTP Relay
12
Cải tiến thông báo chia sẻ Drivehttps://docs.google.com/document/d/1bW0xTlaE9cd811OhJ1wUxmDQSjfQb18XT9sqFF7Gunk/edit
Google Hangouts phiên bản 14 với phím tắt ứng dụng và trình đơn mớihttps://docs.google.com/document/d/1leRFoXTk_Svc7EmdfERsXeTAcvmDf_FlLndpFVgetPI/edit
Work anywhere
1
Tính năng trả lời tự động trong kỳ nghỉhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRzZZMm5neW94YVU/view
Chặn lời nhắc khách mời bên ngoài miền trong Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOG0yUE4tMDJUelE/view
Tải tất cả email từ Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcEdDamJDWXFEVTQ/view
Xem trước nội dung, hỗ trợ ngôn ngữ mới với phiên bản Google Drive mới trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMajhicmZTbEZZZTQ/view
2
Nhận xét nhanh chóng và dễ dàng trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN3lVVFhDdTNLbHc/view
Google Docs, Sheets và Slides phiên bản mới dành cho Androidhttps://docs.google.com/document/d/17W52XFgkZ19XMHqrRHhn8_AMa-RRKAzRoIONVYVX2J8/edit
Google Drive phiên bản mới dành cho ứng dụng Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMelo2Q2w4WHBrb0k/view
3
Hiển thị Google Calendar từ Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMV1NYOTgxT1JuOUU/view
Inbox by Gmail: tiết kiệm thời gian với Snoozehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRndkdjNpSUk0Z3c/view
Cập nhật phiên bản mới dành cho Google Sheets và Slides trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYkQ5YVBQVXJUSnc/view
4
Các ứng dụng yêu thích trong Google Drive mới trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMelRNTGRoZ0Q3UkU/view
Các tính năng mới trong ứng dụng Google Drive trên Androidhttps://docs.google.com/document/d/1UeCvkYPPDoY2Qga0JkM8uiWutBQmGH1xRnbvcfD9kew/edit
Truy cập ngoại tuyến với tập tin trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://docs.google.com/document/d/1FAQPjvd2PtsUbHVqGEESnnAcx676tqBbFOGj4moZIfs/edit
Làm việc trên tập tin Google ngoại tuyếnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcDZ2MjFWTFY4M3M/view
Kích hoạt truy cập ngoại tuyến trong soạn thảo Google Docshttps://docs.google.com/document/d/1KKnBIHcbTu76b9Xmbx1_5VpxAVc6POkEoNPXZ-bA9Hg/edit
5
Cải tiến biểu đồ trong Google Sheets trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVUxPZVB6ckFXNGs/view
Nâng cao hỗ trợ hình ảnh trong Google Sheets trên di độnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYXlXZmxmUm92cEU/view
Điều hướng nhanh chóng trong Google Docs trên iPhone và iPadhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMM2RYaDV2MGxkNTg/view
Tải trực tiếp lên thư mục đích trên Drive dành cho Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYUtDWUFGZWNqc2s/view
6
Google BigQuery tích hợp Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcy1lS3R0OHpDa1k/view
Dễ dàng truy cập ngoại tuyến Google Docs, Sheets và Slides trên di độnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSlNWYkRzNk5yalk/view
Cập nhật tính năng trong ứng dụng Google Docs và Sheets trên di độnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTmtRRU9yMzZrWHM/view
7
Kiểm tra tình trạng đăng ký xác minh 2 bướchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVzJaazIzSGN0ZkE/view
Sử dụng ứng dụng Google Admin trên thiết bị Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMczBlWFA4bVNvTkE/view
8
Quản lý và sử dụng hiệu quả nhất với di động Android
Cải tiến bảng và biểu đồ trong Google Docs, Sheets và Slides trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQk80MWRpTHF2VjQ/view
9
10 mẹo Google Plus dành cho tiếp thị (Phần 1)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQkhyX1JkV2dVMlk/view
10 mẹo Google Plus dành cho tiếp thị (Phần 2)https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNkFsUktuZmdtbVU/view
Thay đổi cập nhật Chrome OS dành cho Chromebox for meetingshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWkJvbGNZOGNuQUk/view
Hỗ trợ định dạng email trên tất cả thiết bịhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMDhEZ19EcVJGalU/view
10
Thông báo email đã khả dụng trong quản lý kiểm duyệt
Khôi phục tập tin đã xóa với Google Docs, Sheets và Slides trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTGlxRzlmUFdtVms/view
11
Đăng ký thiết bị thuộc sở hữu doanh nghiệp với số lượng lớnhttps://docs.google.com/document/d/1jzIbf5Ofx1jM-o3h_kR4dFN-t2MfpjKcdnNU60uXaRo/edit
Cải tiến Gmail và Google Calendar trên iOShttps://docs.google.com/document/d/1Hc-CtNIz91s-oiv6mW_1izD4yF9JBmaunSuNXQJZvzw/edit
12
Cải tiến Google Docs, Sheets và Slides trên Androidhttps://docs.google.com/document/d/1kakXI_QSyia9SvRxT9Cqh4IbJ_oPXX3KYabTxDzXpKY/edit
Cải tiến Google Docs, Sheets và Slide trên di độnghttps://docs.google.com/document/d/16jHzj6u9-v8Rjeg-VJGJg8i4G1hKHz_fyl_nqbkdCsM/edit
Công cụ G Suite dành cho ngày lễhttps://docs.google.com/document/d/1FLowdAfmuh7ikRNzQKPO_hbr_8ouX5LzMf1UeX7OuyI/edit
Gboard đã khả dụng trên Androidhttps://docs.google.com/document/d/1inHO6NjwP3-Hz7RJOTtvMoSjlArIjwc5Ockyq1DwXBM/edit
Simple to use
1
5 chức năng Google Sheets: Tính toán thời gianhttps://docs.google.com/document/d/1dt1H61SezW61JYYy4aROqAbcD3IwtWtxayNZ5Syq87k/edit
5 chức năng Google Sheets: Thu thập địa chỉ emailhttps://docs.google.com/document/d/1-EQQkaF2Ljtz0C3_iXjIcQDNMG6tO7kiNb4NEKdUb7c/edit
5 chức năng Google Sheets: Tạo hàng trăm địa chỉ email mới trong vài giâyhttps://docs.google.com/document/d/1rwMUUZ2eQAjeozYGst5d5oV5VrvTPGpJHIGdEaeq_Yw/edit
5 chức năng Google Sheets: Dịch thuậthttps://docs.google.com/document/d/123EwmmN-Tb-UZme19aV2aqhgQkqHiQTV6kbv2DSIvNU/edit
5 chức năng Google Sheets: Đưa dữ liệu thị trường chứng khoán vào Google Sheetshttps://docs.google.com/document/d/1Q7Mp6JrYcYjOXFwcuUo0xAlhg8mh2Lwn7Zd2migBD-I/edit
Tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng trên Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYkVuZmJwQ1JST2c/view
Tổ chức dễ dàng hơn thư mục và tập tin trong Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTEEzMktVRnJQcFE/view
2
Trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn trong Google Drivehttps://docs.google.com/document/d/1qpcUkNbrkhoY000FbMT8j2LUXXcvtCCZmXmW4b3nIU0/edit
12 thủ thuật trong Google Searchhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdGV1YjNBSm1Mb3M/view
Hỗ trợ nhiều định dạng, ngôn ngữ và bộ lọc trong Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android
Gợi ý thông minh trong Google Calendar với hơn 30 ngôn ngữ mớihttps://docs.google.com/document/d/1mdyKy-kC1sl26Y0ou1XWwqGspMBEXGhJpL5OQ9yV4BU/edit
3
Xuất và chỉnh sửa danh sách liên hệ Gmail với số lượng lớnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdFBib0FYazhjdG8/view
6 tính năng ít biết nhất trong Google Chromehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaEdMTmtIcy1zRjA/view
Templates mới trong Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSkg3SWN5R1BJYkk/view
Dễ dàng chuyển văn bản thành cột trong Google Sheetshttps://docs.google.com/document/d/1n5TLq3Rs6xDyLsuikSB7ox76bNgdZC_1sS_N0LUlIfM/edit
Điều hướng tài liệu nhanh chóng và dễ dàng với công cụ đường viền tài liệu trong Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbnowYXlhSXNQOWM/view
4
Hỗ trợ nhiều định dạng tập tin trong Google Sheets và Slides trên Androidhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSzZaUHotQmU5NkE/view
Thay đổi bộ lọc, chủ đề và bố cục trong Google Sheets và Slides trên iOShttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbWRQSVh0SnpjQTQ/view
Sắp xếp dữ liệu tốt hơn với Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTkJhTFhOZndZN28/view
5
Nhập liên hệ trong bản xem trước Danh bạ mớihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdFFPTmVELTNmRlU/view
Thay đổi kích thước thanh công thức trên Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQVNxSW94cW9CalU/view
Thông báo sự kiện Google Calendar trong trình duyệthttps://docs.google.com/document/d/1M8v_RK3pgrc9k7oAgzeLIMVInzjFQ4PaDtBDrfaiAGQ/edit
6
Nhúng biểu đồ từ Google Sheets vào Google Docs và Slideshttps://docs.google.com/document/d/1e2eHxJutMixOL8PMWwVpvUBbRWcoOzoJqUFrW57-uwU/edit
Dùng Google Translate cả khi ngoại tuyến và trên bất kỳ ứng dụnghttps://docs.google.com/document/d/1RcAOpeJ3bxOkRJlJ39sPDPAjLSnBY6yJweNc2d2WX2k/edit
Loại bỏ tên tài khoản khỏi Google barhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaTJfa25val9USlU/view
Tìm điện thoại bằng tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVkR2bW55SDc5MkU/view
Thêm email đính kèm vào sự kiện Google Calendarhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMd3FTVmc2ZEJCYTg/view
Hạn chế truy cập Google Formshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMakl5eDFGNXV5YTQ/view
7
4 cách kiểm tra lỗi chính tả trong google docs, Gmail và nhiều hơn nữahttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNWVRNXR3LTBJSlU/view
Một số tính năng mới trong Tài khoản Googlehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQm5saFBXb25qZG8/view
8
Hỗ trợ nhập danh bạ và thư từ tài khoản Gmail và Rediffmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBManhRSmRSZzhWeEk/view
Chuẩn đo mới trên Hangouts và thay đổi chuẩn hoạt động trên Google+https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMY3BlenBQWURRNmM/view
Hỗ trợ hình ảnh các môn thể thao trên Google Calendarhttp://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/hotrohinhanhcacmonthethaotrengooglecalendar
Cải tiến xem trước PDF, Microsoft Office và tập tin hình ảnh trong Google Drive trên webhttps://docs.google.com/document/d/1KPP9Py7tQppDlcQNbvOtRfqYG7IZ5nEx54_uqqw4l0Y/edit
Inbox by Gmail: Cải tiến hộp thư giúp tiết kiệm thời gian.https://docs.google.com/document/d/1SHWAEyaBpUCBNGcj_G2eZvQJYNL6qJszo5uFF44WeDk/edit
Thêm hình ảnh vào câu hỏi và câu trả lời trong Google Formshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcV9NUmk0b1J3Uzg/view
9
Giới thiệu Casting trong Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRkdmalM5SS1UNlU/view
Xem nhanh chi tiết tập tin trong Google Docs, Sheets và Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYzBTR1ZlLV9NV2c/view
Chèn ký tự đặc biệt trong Google Docs, Slides và Drawingshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVDB0YktFMFI3QVU/view
10
Google Search dành cho Drivehttps://docs.google.com/document/d/1ReNRK_OeW9aEmG_UywWdM2TwruWJoe9354kdWfemePA/edit
Tối ưu hóa định dạng email trên mọi thiết bịhttps://docs.google.com/document/d/1YvlzCIEeRICJ1lymbtsqjldtCvPy58gltiRXMw7fNu4/edit
Tìm kiếm trong Google Docs với biểu thức thông dụnghttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdl9KNm5Nc3lHUk0/view
Đánh số trang mục lục trong Google Docshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNmt3Ykt2dVBSVGc/view
Tiết kiệm thời gian với Google Calendar trên Android và iOShttps://docs.google.com/document/d/1rOdVqWjcNUmIpKcdqSbHzv07mVtEYYAf_2QeCCgoKLQ/edit
Tính năng "Khám phá" trong Docs, Sheets và Slideshttps://docs.google.com/document/d/1aJ37RPccxvotbjtLqeRHIT8oRQ-XCDYpSUZuqITh7PU/edit
7 thủ thuật với Google Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR3BTTHBlWGM5bGs/view
11
10 mẹo quản lý khi chuyển đổi sang G Suitehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeWlVVGhTVUFyMVU/view
Kiểm soát người dùng Sites trong doanh nghiệphttps://docs.google.com/document/d/1hw_PNU_tsNZTFTRUwPGDL6JATP6aBM_vlXNAK9aqHP4/edit
Kiểm soát người dùng Drive trong doanh nghiệphttps://docs.google.com/document/d/1LyAsxygM9Q3dmrPSnaOMBnefaC0w0FzKNfXkE8VOEZM/edit
Cài đặt chia sẻ trên Drivehttps://docs.google.com/document/d/1p-VUknRLnr1UZaz_iETFb3UGsCHeC8KOnoJLivK5PUQ/edit
12
Tiết kiệm thời gian với mẫu tùy chỉnh mới trong Docs, Sheets, Slides và Formshttps://docs.google.com/document/d/1MTFroRGEuuoppnhzKN5OmEZvjaYux_klvRDxawo6e_M/edit
Thêm lịch Hindu hoặc lịch Trung Quốc vào Google Calendarhttps://docs.google.com/document/d/13XjSdRDfMj29xNqO_m6Zs6bI29YmVafxZtVcIkzqZE8/edit
Soạn thảo Google Docs nổi bật hơnhttps://docs.google.com/document/d/1S-1CdxatJliDtGr3tR6D6D11IvgfLHCDt44S0AzZZhs/edit
Business ready
1
10 tiện ích Chrome hiệu quả trong công việc (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1VJvwYxrajl01uEK5kFS6ZjOXcX5zyfwnGxEXy9v_UNk/edit
10 tiện ích Chrome hiệu quả trong công việc (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1ure9FfQgCHRAjUlT69bAcRHy7PwHWkOIHWzkkhbKb6E/edit
Hạn chế số lượng phản hồi tới Google Formhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZlNOaFZIdTA3N2M/view
Tìm kiếm tất cả trò chuyện Google Hangoutshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTmk1emtpS0dIT1E/view
Thử nghiệm đăng nhập không cần mật khẩuhttps://docs.google.com/document/d/1enSXzSTyfQxsJWPjpnA9EKK5hPxKSX97HxZqrKz7o80/edit
2
Thêm Công việc (To do) vào Calendar với Reminders
Xóa mục từ lịch sử tìm kiếm Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZER1bndkMmdlV0k/view
Thay đổi ảnh đại diện mặc định Google accounthttps://docs.google.com/document/d/1VSFf_46y5guaNW-ZudeFleSUX5XDmTd7o_xpIuoslsM/edit
Cải tiến mới dành cho Chromebox for meetings
3
4 điều cần thực hiện khi tổ chức Google Drive hoàn thiện hơnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSDM1Y1loX1BjY0k/view
5 công cụ hữu ích trong Google Apps đối với doanh nghiệphttps://docs.google.com/document/d/1XAObr9JYmuWyfn6xea9dGHkjafJvilcEnLWtARHSO0M/edit
Xem và truy cập các ứng dụng từ User Hubhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbU9rVVdJby1rNnM/view
Xuất tập tin Google Docs sang ấn bản EPUBhttps://docs.google.com/document/d/1YDXDpoQm4Fdid4LBdiPY00qor3Ka4jfkID3CRr5O7Lc/edit
Cài đặt thời hạn truy cập vào tập tin Google Drive, Docs, Sheets và Slideshttps://docs.google.com/document/d/10Uko-eu2rmt5ZfYAa2L1jyCXfqBCYzWGUzpAEGeXJic/edit
4
Inbox by Gmail: tìm câu trả lời nhanh hơnhttps://docs.google.com/document/d/1DPmBA5IKD2E4IFHkbxe3EYYmwIR_iYvMidbrBbXouvI/edit
Trả lời thông minh với Inbox by Gmail trên webhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdENlNmVKYUlWTVU/view
Tính năng Goals trong Google Calendar dành cho Android và iOShttps://docs.google.com/document/d/1B5wqWKc1J7Yx3kRkXj2UYYvJAvCZxZPM6tmREAhnOpM/edit
3 tiện ích thú vị trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSzhKM2h3dGN0RjA/view
5
Đồng bộ thư mục con với Google Drive dành cho Mac/PChttps://docs.google.com/document/d/1DpcomyUE7HPBSF6_DUd8Xg8JGFjO5T-sCG52OnBanAw/edit
Chia sẻ thẻ riêng biệt trong Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTEdUZHF1UnZoRGs/view
Chấp nhận câu hỏi khi trình bày trong Google Slideshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMnF0YUNWdDRIQXc/view
6
Bảo vệ luồng dữ liệu giữa các ứng dụnghttps://docs.google.com/document/d/1LcDp48n6jRuIDQ4Lhw52d1Ru7cPeBLZDH43WFb7jaS8/edit
Định dạng văn bản với Inbox by Gmail trên webhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcGVKUUNYX011Vnc/view
Xác minh thông tin doanh nghiệp trong Google Contacts với Google Maphttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMd1htQVNWcjI4VlU/view
7
Loại bỏ giấy khỏi công việc và cuộc sống với Google Drivehttps://docs.google.com/document/d/1BpX2BoFgC2evTwa4KmajL-hFQKyoFRezxuXqg4NVAcE/edit
Google+ sắp trở thành dịch vụ cốt lõi cho miền Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMGlOTV8wMGlBZUE/view
Chặn trang web tiêu khiển với tiện ích mở rộng Chromehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSWxyOEpJTWVkZWc/view
Tạo trích dẫn trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQ2dhQ1lNU21velU/view
8
Tạo báo cáo tài chính với Xerohttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMREJpdnk0dXJaSUU/view
Thông báo người dùng Android khi thêm thiết bị vào tài khoảnhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMemtuS2FPZHJtVmc/view
Phân tích nhật ký mới của Google Drive dành cho Mac/PChttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOTBGSHhQdW9RTVU/view
HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC: Tính năng lưu trữ web trong Drive sắp tắthttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcnVmdXZRUkp4bk0/view
9
Gmail cho doanh nghiệp, tại sao không?https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSk5WZjh6RXktYWc/view
Cộng tác và giao tiếp hiệu quả hơn với Google+ mớihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdVJheHlKUlExYzg/view
Mẹo tính toán nhanh trong Google Sheetshttps://docs.google.com/document/d/1asEFF3SNO5rNRsYpOnUecXnbA-qv06WeEUZKfClXya0/edit
10
Dữ liệu lịch sử GOOGLEFINANCE không thể truy cập bên ngoài Google Sheetshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYWp0cy1zNEF5SkE/view
Tiết kiệm thời gian với Quick Access trong Drivehttps://docs.google.com/document/d/1oTHpoJAtJsij8bUaT99-6ylbRMlBcFsVQX0Mx63H7BM/edit
Lập sơ đồ trong Google Sheets dễ dàng hơn với tiện ích Statisticshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMUGpzNFJKcWRXLW8/view
11
Bộ lọc tuân thủ đính kèmhttps://docs.google.com/document/d/1b3SO5cyB5u14mFQc85-cy7nwcaRg0GlAWRXGv4xs0gM/edit
Cài đặt chính sách cho bộ lọc tuân thủ đính kèmhttps://docs.google.com/document/d/1_IHNe3OpJkzpAOgBwMrSRBckJRyp63xijE3yf1ebisU/edit
5 cách để đạt mục tiêu nhanh hơn với G Suitehttps://docs.google.com/document/d/1PJRRKGmW8il6fV6NfRhHp3LuuP9iSGgOatmJ5DCa8Vk/edit
Cập nhật: phát hiện lạm dụng SMTP Relay trong Gmail
12
Xuất tập tin Google Slides sang định dạng ODPhttps://docs.google.com/document/d/1oPQB5DgIpsvQl0IW_JThaUNch_EvBP0Cljd9UHC6SpI/edit
Cài đặt tính toán lặp lại trong Google Sheetshttps://docs.google.com/document/d/1-mG-Oz1_NrVPImgv_voE2WmCSCSKgdzg-bOpoRXCiak/edit
Cải tiến tiêu đề thư và thư trả vềhttps://docs.google.com/document/d/1YLt6giqyi_naONHr4gdsy8jEkJ5DvwqCmkhqqNP9EkY/edit
Cài đặt bảng tínhhttps://docs.google.com/document/d/1uPo1MH8YulKxj0CH_uuaVVNF_x7MTC3JGoR3R-8Azok/edit
Learn more about G Suite
1Giới thiệu API Tài nguyên Calendar mớihttps://docs.google.com/document/d/1c0T6CFLHjFUKvQcrYvzKnrtP_hPtDoKv5I4zRdDmfHk/edit
2
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1XXYg3tqlBa3pllgrm7jxx8BueIIncIEpVffWzABTUr4/edit
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1F5XlgUBndrfKw-WN7a_PxLMr8Ol4buqVIpqDEZn3xq0/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1Ocnn6c1AwZS857uT40kyXvfFMz6bpuUShCjdIsImdwI/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit
3
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1XXYg3tqlBa3pllgrm7jxx8BueIIncIEpVffWzABTUr4/edit
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1F5XlgUBndrfKw-WN7a_PxLMr8Ol4buqVIpqDEZn3xq0/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1Ocnn6c1AwZS857uT40kyXvfFMz6bpuUShCjdIsImdwI/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit
4
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1XXYg3tqlBa3pllgrm7jxx8BueIIncIEpVffWzABTUr4/edit
7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1F5XlgUBndrfKw-WN7a_PxLMr8Ol4buqVIpqDEZn3xq0/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1Ocnn6c1AwZS857uT40kyXvfFMz6bpuUShCjdIsImdwI/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit
5
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1Ocnn6c1AwZS857uT40kyXvfFMz6bpuUShCjdIsImdwI/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit
6
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 1)https://docs.google.com/document/d/1Ocnn6c1AwZS857uT40kyXvfFMz6bpuUShCjdIsImdwI/edit
5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit
8Thử nghiệm liên kết nhanh giúp tăng hiệu quả trong Gmailhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN3BYUWtjWjlXVjA/view
9[Nhắc nhở] Google+ sắp trở thành dịch vụ cốt lõi cho miền Google Appshttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNE43bHRjZUh2M0k/view
10
Giới thiệu G Suitehttps://docs.google.com/document/d/1U342LJBOrsuWycdeuhSBG_nO49SsGOXu-ZjoKOr9IBQ/edit
Chương trình thử nghiệm: Team Drives và Hangouts video mớihttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSEtMR1JPZ3BBU0U/view
Công cụ Chrome Cleanup kiểm tra tình trạng Chromehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMUlNablNxTGhiMVk/view
11
01/01/2017: ngưng hỗ trợ Google Drive trên desktop dành cho Windows XP, Vista and Server 2003https://docs.google.com/document/d/1g58ml5SRkFU_Ly6O27jNoZJD7xOaXdz0avzuLaPpf78/edit
[QUAN TRỌNG] Google Sites mới phát hành vào ngàyhttps://docs.google.com/document/d/15Eib76Wodvv2yoDDl7GHt-pJJIclO6H2Bq4kcyX4p7s/edit
12
Khám phá trong Google Docs: trích dẫn nguồn dễ dàng và nhanh chónghttps://docs.google.com/document/d/1KAKJLXAcftFw0J-7FAX4LdhL9z_kG__X9aW5_4wUXiQ/edit
Nhãn dán BuzzFeed trong Google Allo dành cho ngày nghỉhttps://docs.google.com/document/d/1WLR5jOsc3ZrDwP_VfdzsSnN9F4XD1jvSvgDZ_QUGgKE/edit
G Suite Edu
14 ứng dụng tốt nhất được cập nhật năm 2015 dành cho phiên bản Educationhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/4ungdungtotnhatduoccapnhatnam2015danhchophienbaneducation
2Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
3Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
4
Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chromehttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/caidattienichsharetoclassroomtrenchrome
Google Maps và ứng dụng Companionhttp://www.gooapps.edu.vn/ung-dung-google-apps-edu/googlemapsvaungdungcompanion
5
Quản lý YouTube dành cho trường học và tổ chứchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZmJDb2dsYU5IWlU/view
Yêu cầu thao tác: Di chuyển mẫu Docs tùy chỉnhhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOFlHc1pmelV0Q0U/view
6
Yêu cầu thao tác: Di chuyển mẫu Docs tùy chỉnhhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOFlHc1pmelV0Q0U/view
Tạo, xóa hồ sơ Google+ cho nhiều nhân viên cùng lúchttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTXZ6Z2k0Qi1UbUU/view
8Trắc nghiệm trong Google Formshttps://docs.google.com/document/d/1tSo3NqvgS6NXG_OoEuDIZRlTq6UXoJHR57M0mcEiGu0/edit
9
Tính năng mới trong dạy và học dành cho mùa tựu trườnghttps://docs.google.com/document/d/1slaDwbxb3ON2CGJ9RCnfLpm2UIXygOg4tYOmpQSePIs/edit
Chú thích tài liệu trong Classroomhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNkcwOVctcl9jVzQ/view
10
Cải tiến kiểm tra và báo cáo Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeVVBQ0w4SFM1VXM/view
Giới thiệu Drive for Educationhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMF9YSEV1NjJZRGc/view
Cải tiến tính năng với Google Classroomhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN1A4NWRLanBOaXc/view
11
Cải tiến kiểm tra và báo cáo Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeVVBQ0w4SFM1VXM/view
Giới thiệu Drive for Educationhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMF9YSEV1NjJZRGc/view
Cải tiến tính năng với Google Classroomhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN1A4NWRLanBOaXc/view
12
Cải tiến kiểm tra và báo cáo Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeVVBQ0w4SFM1VXM/view
Giới thiệu Drive for Educationhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMF9YSEV1NjJZRGc/view
Cải tiến tính năng với Google Classroomhttps://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMN1A4NWRLanBOaXc/viewBình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên