API về tính khả dụng lịch của người dùng sẽ sớm ra mắt bản beta

Tháng 9 08, 2022


Tính năng mới:

Google sắp ra mắt phiên bản beta, API về tính khả dụng lịch của người dùng sẽ được sử dụng để truy cập theo chương trình tính năng vị trí làm việc trong Google Calendar. Quản trị viên có thể có quyền truy cập vào bản beta thông qua Google Workspace Developer Preview Program.

Có thể xem trước tài liệu API ngay bây giờ để chuẩn bị trước và chia sẻ phản hồi ban đầu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Tính năng vị trí làm việc là một cách dễ dàng để người dùng chia sẻ nơi sẽ làm việc trong bất kỳ ngày hoặc khoảng thời gian nhất định nào. Cho đến nay, chỉ người dùng cuối mới có thể tạo các mục lịch này. Giờ đây, thông tin này có thể được đọc và viết bằng API để quản lý và đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

Khách hàng dựa vào các ứng dụng khác để đặt bối cảnh vị trí, chẳng hạn như chọn vị trí làm việc bằng các công cụ đặt bàn hoặc yêu cầu và đặt ngày “làm việc tại nhà” trong các công cụ quản lý nhân sự. Điều này gây trùng lặp trong công việc của người dùng cuối. Với API, vị trí làm việc của người dùng có thể được đặt theo chương trình hoặc được truy cập trực tiếp từ lịch của người dùng đến bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào khác.

Ngoài ra, bằng cách đưa bối cảnh vị trí làm việc vào các hệ thống và công cụ khác như danh bạ nhóm nội bộ, khách hàng có thể tối ưu hóa tại các vị trí văn phòng. Hoặc có thể sử dụng API để chuẩn bị cho nhu cầu của các dịch vụ ăn uống, phòng hội nghị, v.v. dựa trên dữ liệu này.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên và lập trình viên

  • Để sử dụng API vị trí làm việc, lập trình viên có thể đăng ký quyền truy cập thông qua  Google Workspace Developer Preview Program

   • Quan trọng: mặc dù tất cả các nhà phát triển sẽ có thể sử dụng API, nhưng các ứng dụng được tạo bằng API chỉ có thể truy cập  được đối với những ai sử dụng các phiên bản Workspace đủ điều kiện.

  • Kiểm tra Calendar User Availability API để đọcghi vị trí làm việc của người dùng.

 • Quản trị viên: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách định cấu hình vị trí làm việc cho tổ chức.

 • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về vị trí làm việc trong Google Calendar.

Phiên bản phát hành:

Mặc dù tất cả lập trình viên sẽ có thể sử dụng API, nhưng các ứng dụng được tạo bằng API chỉ có thể truy cập được đối với những ai sử dụng các phiên bản Workspace đủ điều kiện:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Nonprofits và  Teaching and Learning Upgrade cũng như G Suite Business cũ.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic.

 

Nguồn: LVtech