Bản xem trước tài liệu mới nâng cao trải nghiệm Cloud Search

Tháng 2 21, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu bản xem trước tài liệu cho Cloud Search, cho phép người dùng xem trước kết quả tìm kiếm trước khi mở tệp. Với khả năng này, người dùng có thể tự tin hơn về liên kết đang chọn bằng cách xem trước tài liệu và tránh nhấp vào các kết quả không liên quan.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản xem trước tài liệu cung cấp cho người dùng tổng quan các tài liệu trong trang kết quả tìm kiếm mà không cần phải mở liên kết. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi cố gắng phân biệt giữa các tài liệu có tiêu đề tương tự - giờ đây, người dùng có thể cảm thấy tự tin hơn khi mở các kết quả phù hợp nhất.

Bản xem trước khả dụng cho hầu hết các định dạng tài liệu phổ biến như Google  Docs, Sheets, Slides, PDF, tài liệu Microsoft Word và hơn thế nữa. Lưu ý rằng người dùng chỉ có thể xem trước các tài liệu mà họ có quyền truy cập.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, ứng dụng tìm kiếm hoặc nguồn dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về các bản xem trước tài liệu, bao gồm các điều kiện tiên quyết và giới hạn, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về tài liệu thu nhỏ.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động của người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Cloud Search.

Nguồn: LVtech