Cải thiện trải nghiệm tìm kiếm trong Google Chat trên Web

Tháng 2 18, 2022


Tính năng mới:

Google đã cải thiện trải nghiệm tìm kiếm trong Google Chat, hiển thị và điều hướng đến các cuộc trò chuyện và không gian liên quan dễ dàng và trực quan hơn.

Một số cải tiến là:

  • Đề xuất mọi người dựa trên hoạt động trò chuyện khi người dùng nhấp vào thanh tìm kiếm.

  • Đề xuất thông minh cho người, spaces và tin nhắn nhóm khi người dùng bắt đầu nhập vào thanh tìm kiếm.

Đề xuất tìm kiếm trong Google Chat trên Web

Bản cập nhật này sẽ chỉ khả dụng trên Google Chat trên web (chat.google.com).

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các đề xuất khi nhập giúp giảm thời gian dành cho việc tìm kiếm đúng người và không gian mà người dùng muốn tương tác. Ngoài ra, bản cập nhật này mang lại trải nghiệm tìm kiếm nội tuyến với Google Trò chuyện trên thiết bị di động và các ứng dụng Google Workspace khác như Gmail hoặc Google Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn hoặc space trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech