Báo cáo sử dụng Gemini cho Workspace hiện khả dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 5 30, 2024


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ giới thiệu báo cáo mức sử dụng Gemini cho Workspace trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Báo cáo này cung cấp cho quản trị viên cái nhìn bao quát về cách Gemini đang được sử dụng trong tổ chức của họ, cụ thể:

  • Giấy phép Gemini được chỉ định,

  • Người dùng Gemini,

  • Và số lượng người dùng đang sử dụng Gemini.

Báo cáo sử dụng của Gemini trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Những báo cáo này sẽ giúp quản trị viên hiểu được có bao nhiêu người dùng đang sử dụng các tính năng của Gemini và đưa ra quyết định sáng suốt về việc mở rộng thêm Gemini trong tổ chức. Google dự định giới thiệu thêm nhiều tính năng báo cáo theo thời gian, chẳng hạn như khả năng lọc các báo cáo này theo Đơn vị tổ chức và Nhóm.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể truy cập các báo cáo này thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong trình đơn > Generative AI > Báo cáo Gemini. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc sử dụng Gemini trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Gemini trong tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có ảnh hưởng hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace với các tiện ích bổ sung Gemini Business và Gemini Enterprise.

Việc giới thiệu các báo cáo của Gemini về các tiện ích bổ sung Gemini Education và Gemini Premium dự kiến sẽ được trình làng trong những tuần tới.

Nguồn: LVtech