Calendar API hiện phân biệt các sự kiện được tạo từ Gmail

Tháng 5 31, 2024


Tính năng mới:

Kể từ ngày 30/5/2024, Calendar API sẽ phân biệt các sự kiện được tạo từ Gmail. Các sự kiện mới và hiện có từ Gmail được lên lịch vào một ngày trong tương lai sẽ:

  • Xuất hiện với sự kiện mới Nhập “fromGmail” thay vì “mặc định”.

  • Bao gồm người nhận email làm người tổ chức thay vì “unknownorganizer@calendar.google.com”.

  • Các bộ lọc “fromGmail” mới cho cả Events.listEvents.watch sẽ khả dụng.

Trong ứng dụng Google Calendar, các sự kiện từ email có thể được hiển thị hơi khác so với các sự kiện thông thường và hiển thị liên kết quay lại email ban đầu:

Google Calendar giới hạn chỉnh sửa các sự kiện từ email:

Thông tin chi tiết:

Nếu đang sử dụng Calendar API, người dùng nên làm như sau để giúp tránh mọi gián đoạn trong ứng dụng:

  • Đảm bảo rằng mã không áp dụng các cập nhật bị hạn chế cho các sự kiện có loại “fromGmail”.

    • Tạm thời, các cập nhật về sự kiện có loại “fromGmail” bị giới hạn ở các thuộc tính nhắc nhở, khả năng hiển thị, trạng thái và thuộc tính mở rộng. Hãy theo dõi  Workspace updates blog để biết thêm thông tin.

    • Hãy xem lại mã nếu mã đó lọc theo loại sự kiện cho Events.list hoặc Events.watch. Việc lọc theo loại sự kiện “mặc định” sẽ không còn trả về các sự kiện được trích xuất từ ​​email nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Google Calendar API được cung cấp cho tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech