Báo cáo Work Insights cho Google Chat và Google Meet

Tháng 9 05, 2022


Tóm tắt:

Trong những năm qua, nhiều tổ chức đã được hưởng lợi từ việc sử dụng Work Insights, một công cụ cung cấp thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu về việc áp dụng Google Workspace, các mô hình làm việc và cộng tác giữa các nhóm. Với việc nâng cấp gần đây từ Hangouts lên Google Chat dành cho khách hàng của Google Workspace, Google giới thiệu sản phẩm Work Insights dành cho Meet và Chat.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Work Insights cho phép hiển thị tối ưu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của tổ chức và giúp cải thiện khả năng cộng tác, thúc đẩy tăng trưởng và hơn thế nữa. Giờ đây, quản trị viên có thể tiếp tục sử dụng các biểu đồ và chỉ số dễ đọc tương tự như đã quen với Chat và Meet.

Thông tin chi tiết:

Work Insights bao gồm các tính năng giúp giảm thiểu các lo ngại về quyền riêng tư. Điều này bao gồm hạn chế quyền truy cập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu hoạt động, yêu cầu quy mô nhóm tối thiểu và giữ các mục công việc của người dùng ở chế độ riêng tư. Không có hoạt động Google Workspace nào của người dùng cá nhân được hiển thị tách biệt với những người dùng khác. Tim hiểu thêm tại đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập trang tổng quan Work Insights tại đây. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Work Insights.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech