Bật hoặc tắt quyền truy cập nhanh Google Meet từ Google Calendar

Tháng 12 21, 2020


Cập nhật

Tin này đã được cập nhật để thông báo sự thay đổi về sự thay đổi trong tiến độ triển khai. Tiến độ sẽ chuyển sang mở rộng triển khai (hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) và hy vọng sẽ hoàn tất triển khai trong tháng 1/2021. Trước đây Google thông báo là đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ 15/12/2020.

Tóm tắt:

Người tổ chức cuộc họp trong các bản G Suite for Education và Enterprise for Education hiện có thể bật hoặc tắt Quyền truy cập nhanh cho cuộc họp từ sự kiện trong Google Calendar. Cài đặt Truy cập nhanh giúp người tổ chức kiểm soát xem người tham gia có phải yêu cầu tham gia cuộc họp video hay không. Bằng cách thêm quyền kiểm soát vào các sự kiện lịch, người tổ chức có thể định cấu hình cài đặt thích hợp trước cuộc họp. Trước đây, cài đặt này chỉ có thể được kiểm soát thông qua trình đơn Điều khiển trong cuộc họp.

Như đã thông báo vào tuần trước, cài đặt Truy cập nhanh hiện là "mặc định" cho các cuộc họp định kỳ. Điều đó có nghĩa là nếu người dùng thay đổi cài đặt — trước cuộc họp qua Google Calendar hoặc trong cuộc họp thông qua cài đặt trong cuộc gọi — cài đặt này sẽ được lưu và áp dụng cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai khi sử dụng cùng một mã cuộc họp.

Kiểm soát quyền truy cập nhanh từ sự kiện trong Google Calendar

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: quyền truy cập nhanh được BẬT theo mặc định đối với tất cả các cuộc họp. Việc tắt hoặc bật cho mỗi cuộc họp và mọi thay đổi sẽ được lưu và áp dụng cho các cuộc họp sau này khi sử dụng cùng một mã cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Truy cập nhanh.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng G Suite for Education và Enterprise for Education.
  • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech