Các cải tiến bổ sung để theo dõi các sự cố phần cứng của Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 9 23, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố khả năng phát hiện và giám sát một số sự cố bổ sung về phần cứng của Google Meet từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Giờ đây, ChromeOS M108 đã được triển khai cho các thiết bị phần cứng Meet, Google sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về quá trình triển khai một số tính năng đó, bao gồm cả các tùy chọn mới để tinh chỉnh cảnh báo:

 • Sự cố thiếu hiển thị bắt đầu xuất hiện trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên vào ngày 21/9 và có thể mất tối đa 10 ngày để có hiệu lực trên tất cả các miền.

 • Quản trị viên sẽ có thể chọn loại sự cố ngoại vi cụ thể muốn nhận thông báo từ cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới cũng bắt đầu triển khai vào ngày 21/9 và có thể mất tối đa 10 ngày để có hiệu lực trên tất cả các miền. Nếu không muốn nhận thông báo hiển thị (hoặc bất kỳ loại sự cố ngoại vi nào khác), quản trị viên có thể chọn không tham gia sử dụng cài đặt mới. Lưu ý rằng cài đặt này có thể được sửa đổi ngay khi xuất hiện trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên nhưng cài đặt này sẽ không thực sự có hiệu lực cho đến ngày 11/10.

 • Trừ khi tắt bằng cách sử dụng cài đặt nói trên, người dùng sẽ bắt đầu thấy thông báo qua email về các sự cố hiển thị bị thiếu bắt đầu từ ngày 11/10. Lưu ý rằng có thể mất tới 10 ngày để cài đặt có hiệu lực trên tất cả các miền.

Việc giám sát các sự cố phần cứng của Google Meet, chẳng hạn như thiết bị ngoại tuyến hoặc thiếu camera, là điều quan trọng để đảm bảo trải nghiệm cuộc họp suôn sẻ cho người dùng. Hy vọng bản cập nhật này tiếp tục hỗ trợ quản trị viên nhận được cảnh báo về các vấn đề trong nhóm và nhanh chóng khắc phục dễ dàng và nhanh chóng hơn. Xem thông báo ban đầu để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Để xem những sự cố mới này, có thể theo dõi trạng thái của các thiết bị ngoại vi trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên phần cứng Google Meet.

  • Cảnh báo thiếu hiển thị sẽ bắt đầu được gửi qua email hoặc SMS vào hoặc ngay sau ngày 11/10.

  • Cài đặt loại sự cố ngoại vi mới sẽ có hiệu lực vào hoặc ngay sau ngày 11/10. Nếu muốn tắt bất kỳ loại sự cố ngoại vi cụ thể nào, hãy nhớ thay đổi cài đặt đó trước ngày này.

Thời gian triển khai:

Thiếu sự cố hiển thị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và cài đặt loại sự cố ngoại vi:

 • Bản phát hành nhanh và  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 10 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/9/2023.

Khả năng định cấu hình cảnh báo email ngoại vi theo loại sự cố:

 • Bản phát hành nhanh và  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 10 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech