Các cải tiến đối với tính năng giơ tay trong Google Meet

Tháng 6 23, 2021


Tóm tắt:

Google đang cải thiện tính năng giơ tay trong Meet để dễ dàng nhận thấy và đề cập đến những động thái giơ tay. Cụ thể, người dùng có thể nhận thấy:

 • Biểu tượng và hình ảnh động được cập nhật và cải tiến trên ô video

 • Các ô người giơ tay có thể được di chuyển để hiển thị rõ hơn trong lưới video

 • Thông báo bằng âm thanh cho tất cả những người tham gia khi có người giơ tay

 • Một thông báo có thể nhấp vào sẽ hiển thị số lượng người giơ tay và liên kết đến một hàng đợi có thứ tự của tất cả những người tham gia giơ tay

 • Tay của người tham gia sẽ tự động hạ xuống sau khi họ nói

Hình ảnh động và biểu tượng hình ảnh mới và cải tiến khi một ai đó giơ tay lên

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được bật theo mặc định. Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được bật theo mặc định. Không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách giơ tay Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/6/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng trong các cuộc họp do người dùng tổ chức thuộc phiên bản Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits cũng như các khách hàng của G Suite Business.

 • Không khả dụng trong các cuộc họp do người dùng tổ chức thuộc phiên bản Google Workspace Business Starter, cũng như khách hàng G Suite Basic. Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech