Hỗ trợ TLS cho Google Meet

Tháng 6 22, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm một tùy chọn mạng mới để giúp đảm bảo các cuộc họp video chất lượng cao hơn với Google Meet. Giờ đây, ngoài phạm vi địa chỉ IP chính thức, cố định trong các miền của Google Workspacengười dùng không thuộc Google Workspace, Google Meet hỗ trợ TLS qua cổng 443.

Một số thiết lập mạng không hoạt động với SRTP trên cổng 443 đã ngăn cuộc gọi Meet kết nối. Meet hiện đóng gói SRTP trong TLS, giúp tăng khả năng tương thích tổng thể. Thay đổi này ban đầu sẽ khả dụng trên web và sẽ sớm khả dụng cho thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: nếu tổ chức hoặc đối tác đã sử dụng Meet hôm nay thì không cần thay đổi và thay đổi này sẽ không ảnh hưởng. Nếu quản trị viên hoặc tổ chức đối tác sử dụng công nghệ DPI trên cổng 443, hãy đảm bảo thêm SNI của người dùng tương ứng vào danh sách cho phép:

    • Quản trị viên của Google Workspace: lưu lượng truy cập qua TLS sẽ sử dụng cùng một dải IP cố định dành riêng cho Google Meet trong các miền của Google Workspace.

    • Quản trị viên không thuộc Google Workspace: lưu lượng truy cập qua TLS sẽ sử dụng dải IP cố định dành riêng cho người dùng không thuộc Google Workspace từ tháng 7/2021 trở đi và sẽ sử dụng dải IP tạm thời từ tháng 6/2021 đến ngày 30/7/2021. Xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/6/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech