Các cải tiến đối với tổ chức nội dung trong Google Docs

Tháng 3 22, 2023


Tính năng mới:

Google đang triển khai các cải tiến đối với tùy chọn định dạng và tùy chỉnh cho mục lục trong Google Docs. Giờ đây, người dùng có các tùy chọn để:

 • Chuyển đổi giữa ba kiểu mặc định

 • Chuyển đổi số trang

 • Chuyển đổi kiểu dáng của đường dẫn tab (thêm các dòng giữa tiêu đề và số trang)

 • Bao gồm và thụt lề các tiêu đề dựa trên các cấp độ

Với các tùy chỉnh nâng cao này, hy vọng tính năng được yêu cầu cao này sẽ tinh chỉnh tiêu đề và đề mục để cá nhân hóa nội dung tài liệu của người dùng.

Google cũng sắp xếp lại các tùy chọn có trong thanh bên thuộc tính bảng trong tài liệu để giúp người dùng dễ dàng tìm và sử dụng các tùy chọn định dạng bảng hơn. Khi thêm hoặc chỉnh sửa bảng, người dùng sẽ thấy phần “Bảng” mới với các tùy chọn căn chỉnh và phần “Ô” mới với các tùy chọn định dạng ô cụ thể rõ ràng hơn trong thanh bên thuộc tính bảng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Đối với bảng, đi tới Chèn > Bảng > bấm vào nút “Tùy chọn bảng” ở thanh công cụ trên cùng để mở thanh bên Thuộc tính bảng. Người dùng cũng có thể nhấp chuột phải vào bảng và chọn “Thuộc tính bảng” để mở thanh bên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và chỉnh sửa bảng.

  • Đối với mục lục, hãy đi tới Chèn > Mục lục. Trong chế độ phân trang, có ba tùy chọn bố cục nhanh mục lục:

   • Văn bản thô

   • Dòng chấm

   • Liên kết

  • Nhấp chuột phải vào mục lục mới tạo và chọn “Tùy chọn mục lục” để mở thanh bên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm tiêu đề, đề mục hoặc mục lục vào tài liệu.

Thời gian triển khai:

Mục lục:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/3/2023

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai  (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 03/4/2023

Thanh bên của bảng:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/3/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech