Các chức năng mới của thanh điều hướng trong Google Drive

Tháng 1 30, 2022


Tóm tắt:

Từ thanh URL trong Google Drive, giờ đây người dùng có thể nhanh chóng truy cập các trang và chức năng chính. Khi điều hướng vào ứng dụng web Google Drive từ thanh URL bằng cách nhấp phím "Thẻ", người dùng có thể truy cập các nút như "Chuyển đến nội dung chính", "Phím tắt" và "Phản hồi trợ năng" từ thanh ở đầu trang.

Truy cập từ thanh điều hướng

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các phím tắt Google Drive trên web.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech