Sử dụng Directory Sync beta để nhanh chóng và dễ dàng đồng bộ hóa người dùng, nhóm

Tháng 2 01, 2022


Tính năng mới:

Google đang tung ra bản beta cho giải pháp Directory Sync mới có thể giúp đồng bộ hóa dữ liệu nhóm và người dùng Active Directory với thư mục Google Cloud nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Directory Sync là một giải pháp thay thế cho Google Cloud Directory Sync (GCDS). Người dùng có thể cân nhắc nếu muốn đồng bộ hóa dữ liệu LDAP của Microsoft Active Directory với thư mục Google Cloud bằng giải pháp hoàn toàn dựa trên đám mây mà không cần quản lý phần cứng và triển khai tại chỗ. Vui lòng đọc thêm về các tính năngyêu cầu kết nối mạng để tìm hiểu xem giải pháp này phù hợp hay không.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Giải pháp Đồng bộ hóa Thư mục mới là:

  • Dựa trên Cloud: quá trình đồng bộ hóa dựa trên đám mây được lên lịch tự động để chạy liên tục trong một vòng lặp, vì vậy không cần cài đặt ứng dụng khách đồng bộ hóa hoặc phần mềm tại chỗ.

  • Dễ sử dụng: giao diện người dùng đơn giản và hiện đại được tích hợp với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên giúp mọi người dễ sử dụng mà không cần kiến thức chuyên môn LDAP . Ngoài ra, không cần quy tắc loại trừ của Google nếu muốn đồng bộ hóa từ nhiều nguồn Active Directory hoặc quản lý một nhóm nhỏ người dùng hoặc nhóm trong Google mà không cần đồng bộ hóa từ Active Directory.

  • Báo cáo tích hợp: cung cấp báo cáo tập trung trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên có thể lọc, tìm kiếm và đặt các cảnh báo tùy chỉnh.

  • Hỗ trợ nhiều thư mục gốc: quản trị viên có thể đồng bộ người dùng và nhóm từ nhiều nguồn Active Directory.

Phạm vi ban đầu cho Directory Sync beta chỉ hỗ trợ đồng bộ hóa người dùng và nhóm với Active Directory và bao gồm một số thuộc tính hạn chế. Trong tương lai, Google sẽ thêm các tính năng khác, bao gồm hỗ trợ các thuộc tính bổ sung, ánh xạ đơn vị tổ chức để tự động đặt tài khoản người dùng mới trong đơn vị tổ chức và nhiều loại dữ liệu khác.

Thông tin chi tiết:

Nếu máy chủ Active Directory được đặt tại chỗ hoặc được lưu trữ bên ngoài môi trường Google Cloud, quản trị viên sẽ yêu cầu kết nối giữa Google Cloud và máy chủ LDAP bằng Cloud VPN hoặc Cloud Interconnect. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu hệ thống để sử dụng Directory Sync và các kết nối mạng được hỗ trợ cho Directory Sync.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để sử dụng phiên bản beta Directory Sync, đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Trang chủ > Thư mục > Đồng bộ hóa Thư mục. Không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký beta. Quản trị viên có thể ủy quyền khả năng quản lý Active Directory với vai trò người dùng quản trị Directory Sync mới. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Đồng bộ hóa Thư mục mới và xem Câu hỏi thường gặp về Đồng bộ hóa Thư mục.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business và khách hàng Cloud Identity.

Nguồn: LVtech