Các chức năng quản lý Space bổ sung trong Google Chat

Tháng 9 27, 2023


Tính năng mới:

Khi sử dụng Group để gửi email, người dùng có thể lưu tin nhắn đã soạn sẵn làm mẫu để sử dụng lại trong tương lai.

Ngay trong Group, người dùng có thể tạo và lưu email dưới dạng mẫu. Mẫu cũng có thể bị xóa.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng chủ yếu dựa vào việc gửi email từ Group và thường những email này gần giống nhau và chỉ có thông tin cụ thể cần cập nhật. Giờ đây, thay vì nhập cùng một email từ đầu, người dùng có thể soạn và lưu câu trả lời dưới dạng mẫu, giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh quy trình công việc. Một số ví dụ bao gồm:

  • Tiết kiệm thời gian cho phần giới thiệu khách hàng tiềm năng mới bằng cách chỉ điền những chi tiết quan trọng, chẳng hạn như tên người nhận và một câu giới thiệu.

  • Với tư cách là người dạy, hãy tạo một mẫu để chia sẻ nhanh chóng bài tập về nhà hàng ngày.

  • Khi gửi thông tin cập nhật dự án, hãy sử dụng mẫu để tránh rắc rối khi tạo báo cáo trạng thái từ đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng mẫu email trong Group. Lưu ý rằng các mẫu dành riêng cho từng người dùng và không được chia sẻ giữa các chủ sở hữu, người quản lý hoặc thành viên khác của nhóm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và  Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech