Dễ dàng liên kết đến một tin nhắn cụ thể trong Google Chat

Tháng 9 28, 2023


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về Google Chat mới.


Tính năng mới:

Dựa trên những cập nhật gần đây trong Google Chat, chẳng hạn như chế độ xem tin nhắn, trả lời nội tuyếnkhông gian lớn hơn, Google sẽ giới thiệu tính năng liên kết tin nhắn, một tính năng bổ sung giúp các nhóm cộng tác hiệu quả hơn.

Để tạo liên kết đến tin nhắn dễ dàng hơn nhằm giúp người khác có thể tham khảo một chủ đề hoặc thông báo cụ thể, Google đã thêm tùy chọn “Sao chép liên kết” cho tất cả tin nhắn được đăng trong Space, tin nhắn nhóm và tin nhắn trực tiếp. Sau khi đồng nghiệp gửi và nhấp vào liên kết, họ sẽ được đưa tới tin nhắn gốc trong Chat với điều kiện là họ có quyền truy cập vào cuộc trò chuyện hoặc Space.

Easily link to a specific message in Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để tạo liên kết đến tin nhắn, hãy di chuột qua tin nhắn và nhấp vào menu ba chấm > chọn 'Sao chép liên kết' > dán liên kết vào cuộc trò chuyện hoặc không gian đã chọn.

   • Người dùng không có quyền truy cập vào một Space cụ thể sẽ nhận được thông báo lỗi khi nhấp vào liên kết tới tin nhắn trong Space mà họ không phải là thành viên.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách liên kết tới một tin nhắn cụ thể.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech