Các đề xuất viết hỗ trợ khác trong Google Docs

Tháng 4 08, 2022


Tính năng mới:

Google đã thêm một số tính năng hỗ trợ viết mới trong Google Docs, tính năng này sẽ cung cấp nhiều đề xuất để giúp người dùng tạo các tài liệu có tác động nhanh hơn. Cụ thể, người dùng sẽ thấy các đề xuất cho:

 • Từ ngữ thay thế

 • Sử dụng giọng điệu chủ động

 • Làm cho cấu trúc câu ngắn gọn hơn

 • Sử dụng ngôn ngữ hòa nhập hơn

 • Các từ có khả năng không phù hợp

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Ngoài tính năng Soạn thảo thông minh, các tính năng mới này cung cấp nhiều đề xuất về văn phong và cách viết khi soạn tài liệu. Các gợi ý sẽ xuất hiện khi người dùng nhập và giúp hướng dẫn người dùng có cơ hội tránh các từ lặp lại hoặc không cần thiết, giúp đa dạng hóa bài viết và đảm bảo đang sử dụng từ hiệu quả nhất cho tình huống.

Người dùng sẽ thấy các đề xuất để cấu trúc một câu với giọng điệu chủ động hoặc khi một câu có thể ngắn gọn hơn, giúp cho bài viết có tác động hơn. Ngôn ngữ có khả năng gây phân biệt đối xử hoặc không phù hợp sẽ bị gắn cờ, cùng với các đề xuất về cách làm cho bài viết trở nên toàn diện và phù hợp hơn.

Hy vọng điều này sẽ giúp nâng cao phong cách soạn thảo và tạo ra các tài liệu năng động, rõ ràng, bao trùm và ngắn gọn hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên đối với các SKU EDU đủ điều kiện.

  • Trong những tuần tới, Google sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm soát tương tự này đối với các SKU đủ điều kiện còn lại.

  • Các tính năng sẽ có thể bị tắt ở cấp miền / OU / nhóm.

 • Người dùng cuối:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng có thể tắt tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Google Docs.

  • Khi nhập vào tài liệu, các gợi ý về lỗi diễn đạt và phong cách được biểu thị bằng gạch dưới màu tím. Chọn gạch dưới sẽ hiển thị mô tả ngắn gọn cho đề xuất - người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối đề xuất từ đây.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/3/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/04/2022.

Phiên bản phát hành:

Lối diễn đạt và phong cách

 • Khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business.

Cảnh báo từ ngữ

 • Khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech