Các quy tắc DLP mới được đề xuất giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Tháng 3 20, 2021


Tính năng mới:

Để giúp khách hàng dễ dàng triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật hơn, Google sẽ bắt đầu cung cấp các quy tắc đề xuất ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) được cá nhân hóa cho tổ chức. Các đề xuất này dựa trên kết quả của báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu và bất kỳ quy tắc nào đã triển khai và sẽ hiển thị trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Mỗi quy tắc mà DLP đề xuất là một quy tắc sẵn sàng để sử dụng, được thực hiện đầy đủ, được định cấu hình trước để cảnh báo người dùng về việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm. Quản trị viên có thể sử dụng các quy tắc như hiện tại hoặc chỉnh sửa các quy tắc để tùy chỉnh cho tổ chức. Các quy tắc sẽ chỉ được thực thi khi quản trị viên chọn kích hoạt.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Bảo vệ dữ liệu bí mật của công ty là rất quan trọng. Các quy tắc DLP có thể cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát những gì người dùng có thể chia sẻ và giúp ngăn việc lộ thông tin nhạy cảm ngoài ý muốn. Báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu có thể giúp xác định các khu vực ưu tiên cần giải quyết, nhưng việc tạo, thử nghiệm và triển khai các quy tắc có thể gây mất nhiều thời gian.

Bằng cách tạo ra các quy tắc đã được thực hiện đầy đủ, sẵn sàng để sử dụng được đề xuất dựa trên tình hình cụ thể của tổ chức, Google mong muốn hỗ trợ thêm các biện pháp kiểm soát và giúp việc bảo vệ thông tin nhạy cảm trong tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Biểu đồ hiệu suất quy tắc DLP có thể giúp quản trị viên hiểu hiệu suất quy tắc để có thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào và giúp xác định nơi cần truy vấn bổ sung, với tích hợp một cú nhấp chuột vào công cụ truy vấn nếu có.

Xem các quy tắc được đề xuất tại Admin console > Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:
  • Để xem các quy tắc được đề xuất, hãy chuyển đến Admin console > Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu. Để xem báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu, phải là quản trị viên DLP hoặc quản trị viên đã nhận được lời mời qua email để xem báo cáo.
  • Đề xuất quy tắc sẽ được bật theo mặc định cho tất cả các tổ chức có báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu, nhưng các quy tắc sẽ không được thực thi trừ khi quản trị viên chọn kích hoạt. Các quy tắc được đề xuất sẽ không khả dụng nếu báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu bị tắt.
  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách ngăn chặn rò rỉ dữ liệu bằng các quy tắc được khuyến nghị của DLP.
 • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard và Enterprise Plus.
 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Basic Fund, Education Plus và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech