Các thiết bị phần cứng Google Meet của Poly hiện hỗ trợ khả năng tương tác với Cisco Webex và Zoom

Tháng 1 13, 2024


Tính năng mới:

Google đang mở rộng khả năng tương tác hiện có giữa Google Meet, Cisco Webex và Zoom để bao gồm các thiết bị phần cứng Meet dựa trên Android của Poly. Cụ thể, các thiết bị này bao gồm: Poly Studio X30, X50, X52 và X70.

 

Lưu ý rằng khả năng tương tác của Webex và Zoom hỗ trợ các tính năng hội nghị truyền hình cốt lõi. Một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như cuộc thăm dò ý kiến, trình bày có dây và hỗ trợ màn hình kép có thể không khả dụng khi sử dụng phần cứng Poly Meet để tham gia cuộc họp Webex hoặc Zoom.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

 • Người dùng cuối:

  • Khi được quản trị viên bật, người dùng có thể tham gia cuộc họp Webex hoặc Zoom từ thiết bị phần cứng Google Meet dựa trên Poly Android bằng cách:

   • Tham gia cuộc gọi đặc biệt bằng cách nhấn vào "Tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp" trên bộ điều khiển cảm ứng và chọn Webex hoặc Zoom từ các tùy chọn thả xuống.

   • Tham gia cuộc gọi đã lên lịch bằng cách thêm phòng vào sự kiện với thông tin chi tiết về cuộc họp trên Webex hoặc Zoom.

    • Lưu ý: Các sự kiện trên lịch bắt nguồn bên ngoài Google Calendar phải được sao chép và điền chi tiết phòng theo cách thủ công.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về khả năng tương tác của Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/1/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace có đăng ký phần cứng Google Meet

Nguồn: LVtech