Google Meet hiện khả dụng trên các thiết bị Logitech Android

Tháng 1 12, 2024


Tính năng mới:

Google Meet hiện được hỗ trợ trên các thiết bị dựa trên các thiết bị Android Rally Bar và Rally Bar Mini của Logitech dành cho các phòng và không gian cộng tác ở mọi quy mô. Sau khi thiết lập lần đầu, quản trị viên có thể dễ dàng đăng ký, quản lý và giám sát các thiết bị này bằng bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Google Meet trên các thiết bị chạy trên nền Android của Logitech được hỗ trợ trên CollabOS v1.11 với tư cách là nhà cung cấp hội nghị truyền hình. Các thiết bị Logitech Android sau hiện hỗ trợ Google Meet:

 • Logitech Rally Bar 

 • Logitech Rally Bar Mini

 • Tap IP

Thông tin chi tiết:

Là một phần của lần ra mắt này, Google cũng cung cấp cho quản trị viên một khả năng mới để bảo vệ các thiết bị trong phòng bằng mật mã. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và thay đổi cài đặt thiết bị của phòng. Tính năng này chỉ khả dụng đối với Logitech Rally Bar và Rally Bar Mini ở chế độ thiết bị, trong đó máy tính tích hợp của Rally Bar hỗ trợ Google Meet mà không cần thêm máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của người dùng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập thiết bị Logitech làm Meet Hardwaređăng ký thiết bị

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Các thiết bị Logitech Rally Bar và Rally Bar Mini sẽ cần được cập nhật lên CollabOS 1.11 để chọn Google Meet làm ứng dụng đối tác.

  • Sau khi thiết bị được cập nhật lên CollabOS 1.11 và đối tác hội nghị được đặt thành Google Meet, hãy làm theo lời nhắc trên thiết bị để đăng ký thiết bị vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Meet hardware. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập thiết bị Logitech làm  Google Meet hardware.

  • Google Meet trên các thiết bị Android của Logitech yêu cầu giấy phép Google Meet hardware, vui lòng liên hệ với đại lý.

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Sau khi đăng ký thành công Logitech Rally Bar và Rally Bar Mini, người dùng có thể tham gia các cuộc họp trên Google Meet một cách bình thường.

Thời gian triển khai:

 • Bản cập nhật này khả dụng như một phần bản phát hành CollabOS 1.11 của Logitech. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm tài khoản Logitech hoặc đại lý.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng của Logitech Rally Bar và Rally Bar Mini. Hỗ trợ cho các thiết bị Logitech khác sẽ được bổ sung theo thời gian.

 • Tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech