Các tính năng canvas thông minh mới trong Google Docs

Tháng 2 17, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã ra mắt canvas thông minh để thúc đẩy kỷ nguyên cộng tác tiếp theo trong Google Workspace. Google hiện đang công bố các tính năng canvas thông minh mới sẽ tạo ra trải nghiệm linh hoạt, tương tác và thông minh hơn, nâng cao nội dung và kết nối thúc đẩy cộng tác trên Google Workspace.

Người dùng có thể:

  • Thêm bản tóm tắt vào tài liệu, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan ở cấp độ cao về nội dung.

    • Lưu ý: đối với một số phiên bản Google Workspace, người dùng sẽ thấy các đề xuất tóm tắt được tạo tự động trong một số trường hợp nhất định.

  • Tạo tài liệu định dạng không phân trang trong Docs, giúp cộng tác trên tài liệu có bảng rộng, hình ảnh lớn dễ dàng hơn và nhiều hơn thế nữa..

Xem thêm về các tính năng này trên Google Cloud Blog.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tóm tắt trong Tài liệu cung cấp tổng quan ngắn gọn về các điểm chính trong tài liệu, vì vậy người dùng có thể nhanh chóng phân tích cú pháp thông tin quan trọng và ưu tiên nơi cần tập trung. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa phần tóm tắt hoặc tạo phần tóm tắt riêng.

Xem lại Tóm tắt trong Google Docs

Định dạng không phân trang trong Tài liệu mang đến cho các nhóm nhiều không gian hơn để cộng tác, giúp tạo ra luồng thông tin liên tục cho cả người viết và người xem, cũng như thêm nhiều không gian theo chiều ngang cho nội dung như bảng và hình ảnh.

Định dạng tài liệu Google thành không phân trang

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.

  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tóm tắt tài liệuđịnh dạng không phân trang.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/2/2022.

Phiên bản phát hành:

Tóm tắt và định dạng không phân trang

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business.

Đề xuất tóm tắt

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Frontline.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Education Fundamentals và Nonprofits.

Nguồn: LVtech