Cải thiện bảo mật dữ liệu với mã hóa phía máy khách cho Google Meet

Tháng 8 10, 2022


Tính năng mới:

Google đang thêm mã hóa phía máy khách của Workspace cho Google Meet, giúp khách hàng có quyền kiểm soát cao hơn đối với dữ liệu của họ. Meet đã mã hóa tất cả dữ liệu ở trạng thái nghỉchuyển giữa các cơ sở  - mã hóa phía máy khách cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng đã chọn để xác thực cho các khóa đó. Ngoài ra, điều này đảm bảo rằng Google không thể truy cập nội dung âm thanh và video trong bất kỳ trường hợp nào và giúp người dùng tuân thủ quy định ở nhiều khu vực.

Đưa mã hóa phía máy khách vào Meet là một cột mốc quan trọng khác trong công việc mã hóa hàng đầu trong ngành của Google Workspace, cung cấp cho người dùng mức độ bảo vệ và kiểm soát cao nhất đối với dữ liệu.

Mã hóa Workspace phía máy khách cho Meet sẽ khả dụng đầu tiên trên web, với hỗ trợ cho phòng họp và thiết bị di động sau này.

Lưu ý quan trọng: ở giai đoạn này, chỉ những người tham gia trong tổ chức Workspace mới có thể được mời tham gia các cuộc gọi được mã hóa phía máy khách - quyền truy cập với tư cách khách sẽ được giới thiệu trong tương lai.

Tại sao quan trọng:

Mã hóa phía máy khách sử dụng các khóa do khách hàng cung cấp để thêm một lớp mã hóa khác vào video và âm thanh, ngoài việc sử dụng mã hóa mặc định Google Meet cung cấp. Điều này được sử dụng cho các cuộc gọi cần mức độ bảo mật cao hơn và khi đó phương tiện truyền thông không thể giải mã được ngay cả đối với Google. Đó có thể là các cuộc gọi liên quan đến sở hữu trí tuệ nhạy cảm hoặc khi được yêu cầu tuân thủ trong các ngành được quản lý nghiêm ngặt.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý về việc sử dụng mã hóa phía máy khách:

 • Người tổ chức cần tham gia để cuộc gọi bắt đầu khi mã hóa phía máy khách được bật. Nếu người tham gia tham gia sớm, họ sẽ cần đợi người tổ chức tham gia trước khi giao tiếp với những người khác.

 • Một số chức năng yêu cầu xử lý phía máy chủ hoặc phân tích cú pháp của phương tiện cuộc gọi sẽ không hoạt động, ví dụ: loại bỏ tiếng ồn dựa trên đám mây hoặc phụ đề chi tiết.

 • Mã hóa phía máy khách không hỗ trợ quay số vào / ra.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên cần định cấu hình cách Meet kết nối với nhà cung cấp dịch vụ và danh tính chính trước khi bật mã hóa phía máy khách cho người dùng. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình mã hóa phía máy khách

 • Người dùng cuối:

  • Tổ chức cuộc gọi:

   • Trong sự kiện lịch có hội nghị truyền hình Meet, hãy điều hướng đến Cài đặt (biểu tượng bánh răng) > Bảo mật và chọn “Thêm mã hóa”.

   • Lưu ý: tất cả những người tham gia phải được mời tham gia cuộc gọi, thông qua sự kiện Lịch hoặc trong cuộc họp.

  • Tham gia các cuộc gọi:

   • Các cuộc họp được mã hóa phía máy khách sẽ bắt đầu sau khi người tổ chức cuộc họp đến - không có hạn chế hoặc thay đổi nào khác đối với những người tham gia cuộc họp.

Thời gian triển khai:

 • Người dùng trên các phiên bản Google Workspace được hỗ trợ có thể tạo các cuộc gọi được mã hóa phía máy khách.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus lưu trữ các cuộc gọi được mã hóa phía máy khách.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech