Cải thiện kết quả tìm kiếm với Personalization Boost và Click Boost cho Tìm kiếm trên đám mây

Tháng 4 11, 2023


Tính năng mới:

Để giúp người dùng tìm các tài liệu có liên quan nhanh hơn, Google đang giới thiệu tính năng tăng cường cá nhân hóa người dùng và tăng cường lượt nhấp cho Cloud Search API. Các kết quả tìm kiếm này tăng cường phù hợp với kết quả tìm kiếm dựa trên cách người dùng tương tác với kết quả tìm kiếm: các tài liệu đã được người dùng nhấp vào trong quá khứ hoặc được người dùng khác nhấp vào cho các truy vấn tương tự, sẽ xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: tính năng này khả dụng theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về việc sử dụng tăng cường cá nhân hóatăng cường nhấp chuột trong xếp hạng Tìm kiếm trên đám mây.

  • Người dùng cuối: người dùng cuối không cần thực hiện hành động nào — khi được quản trị viên định cấu hình, người dùng sẽ tự động thấy các kết quả tìm kiếm có liên quan, được cá nhân hóa hơn.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Cloud Search.

Nguồn: LVtech