Kích hoạt giao tiếp trong tổ chức với các thông báo trong Google Chat

Tháng 4 11, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố các tính năng mới dành cho Người quản lý Spaces để đảm bảo các cuộc trò chuyện hiệu quả trong Google Chat. Để phát huy những tính năng đó, Google cũng cung cấp cho Người quản lý Space khả năng định cấu hình không gian để chia sẻ thông báo của tổ chức. Việc sử dụng cấu hình chỉ dành cho thông báo mới, đăng thông báo và các khả năng khác được giới hạn ở Người quản lý được chỉ định, những người có thể:

 • Tạo không gian với cài đặt bài đăng bị hạn chế

 • Bài đăng

 • Trả lời trong chủ đề

 • Thêm các tập tin

 • Chỉ định một thành viên khác làm người quản lý

 • Sửa đổi cài đặt Space

Spaces phải được định cấu hình là chỉ dành cho thông báo trong quá trình thiết lập ban đầu bằng cách nhấp vào “chỉ Người quản lý mới có thể đăng”. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, Người quản lý hiện tại có thể chỉ định vai trò Người quản lý cho một thành viên Spaces khác, cho phép họ đăng thông báo và thực hiện các nhiệm vụ khác như đã nêu.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thông báo hỗ trợ giao tiếp được kiểm soát một chiều trong Google Chat. Điều này có thể quan trọng trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như sử dụng Spaces cho các bản cập nhật giống như bảng thông báo hơn là tài nguyên cho cuộc hội thoại.

Thông tin chi tiết:

Google đang chuyển mục “Cho phép những người bên ngoài tổ chức tham gia” vào phần Nâng cao của cài đặt tạo Spaces.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Space cho tổ chức.

 • Người dùng cuối:

  • Sau khi tạo Space, hãy điều hướng đến Cài đặt nâng cao và chọn tùy chọn “Chỉ người quản lý mới có thể đăng”. Người dùng không thể sửa đổi cài đặt hạn chế bài đăng đối với Người quản lý sau khi tạo Spaces.

  • Nếu không phải là Người quản lý, thông báo sau sẽ xuất hiện trong thanh văn bản trò chuyện: “Chỉ có Người quản lý mới được đăng bài”.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo thông báovai trò với tư cách là Người quản lý.

Thời gian triển khai:

Web

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ ngày 17/4/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ ngày 5/5/2023.

Thiết bị di động

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ ngày 1/5/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech