Cải thiện và cập nhật menu bảo mật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 10 30, 2021


Tóm tắt:

Google đã cập nhật danh mục “Bảo mật” trong điều hướng bên trái của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách:

 • Thêm quyền truy cập điều hướng vào các tính năng bảo mật trước đây chỉ có thể truy cập từ trang Cài đặt bảo mật.

 • Thêm Xác thực, Kiểm soát quyền truy cập & dữ liệu và các danh mục con của Trung tâm bảo mật giúp dễ dàng tìm thấy các tính năng khả dụng.

 • Cập nhật tên của trang Cài đặt bảo mật thành Tổng quan.

Hy vọng những cải tiến này sẽ giúp quản trị viên khám phá, truy cập và quản lý bộ công cụ bảo mật dễ dàng hơn.

Điều hướng Bảo mật được cập nhật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Thông tin chi tiết:

Thay vì danh sách đơn như trước đây, các tính năng bảo mật hiện được phân loại theo Xác thực, Kiểm soát quyền truy cập & dữ liệu và Trung tâm bảo mật. Tính khả dụng của một số danh mục phụ và tính năng sẽ tùy thuộc vào phiên bản Google Workspace cụ thể:

Xác thực cung cấp khả năng quản lý tài khoản và mật khẩu bao gồm:

 • Xác minh 2 bước

 • Khôi phục tài khoản

 • Chương trình Bảo vệ Nâng cao

 • Thử thách đăng nhập

 • Quản lý mật khẩu

 • SSO với các ứng dụng SAML

 • SSO với IdP của bên thứ ba

Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu cung cấp các khả năng chi tiết để quản lý dữ liệu thông qua các thiết bị, trình duyệt và ứng dụng bao gồm:

 • Kiểm soát API

 • Mã hóa phía máy khách

 • Quyền truy cập theo ngữ cảnh

 • Bảo vệ dữ liệu

 • Kiểm soát phiên của Google

 • Kiểm soát phiên Google Cloud

 • Ứng dụng kém an toàn hơn

Trung tâm bảo mật cung cấp phân tích và thông tin bảo mật nâng cao bao gồm:

 • Bảng điều khiển

 • Công cụ điều tra

 • Security health

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: bản cập nhật này sẽ tự động khả dụng.

 • Người dùng cuối: không ảnh hưởng đến người dùng cuối yêu cầu hành động từ người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/10/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech