Dễ dàng thêm các trích dẫn trong Google Docs với tính năng mới tìm kiếm và nhập tự động

Tháng 11 03, 2021


Tính năng mới:

Bây giờ, khi thêm trích dẫn trong Google Docs, người dùng có thể tìm kiếm sách và các nguồn trực tuyến, sau đó tự động điền một số thuộc tính cho các nguồn đó.

Điều hướng tìm kiếm trích dẫn

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trích dẫn là một khía cạnh quan trọng của nhiều loại tài liệu. Tính năng mới tìm kiếm và bổ sung tự động này giúp việc thêm trích dẫn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bằng cách tự động hóa một phần của quy trình tạo nguồn và đảm bảo định dạng chính xác, hy vọng tính năng này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm các lỗi thủ công trong khi quản lý các trích dẫn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động khả dụng. Trong mọi tài liệu, người dùng có thể tìm thấy tính năng này bằng cách sử dụng mục trình đơn Công cụ> Trích dẫn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm trích dẫn vào tài liệu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech