Chặn các thiết bị di động bị xâm nhập bằng cách sử dụng quyền truy cập theo ngữ cảnh

Tháng 5 07, 2024


Tính năng mới:

Bằng cách sử dụng quyền truy cập theo ngữ cảnh, giờ đây quản trị viên có tùy chọn tự động chặn quyền truy cập vào dữ liệu Google Workspace từ các thiết bị Android và iOS bị xâm phạm. Một thiết bị có thể bị coi là bị xâm phạm nếu phát hiện thấy một số sự kiện bất thường nhất định, bao gồm cả thiết bị đã được bẻ khóa, bỏ qua các biện pháp kiểm soát bảo mật, sửa đổi cài đặt bị hạn chế, v.v.

Tạo quy tắc mới để chặn các thiết bị di động bị xâm nhập

Chặn tin nhắn đối với các thiết bị iOS và Android bị xâm nhập

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Chặn quyền truy cập vào dữ liệu Google Workspace: khả dụng cho cả Android và iOS.

  • Thông báo khắc phục: đã khả dụng cho thiết bị  Android, thiết bi iOS sẽ khả dụng vào ngày 9/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho các phiên bản Google Workspace

  • Enterprise Standard và Plus

  • Education Standard và lus

  • Frontline Standard

  • Enterprise Essentials Plus

  • Cloud Identity Premium

Nguồn: LVtech