Chế độ tối hiện khả dụng trong web Google Drive

Tháng 4 17, 2024


Tính năng mới:

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu một tính năng được nhiều người yêu cầu: Chế độ tối trong Drive trên web. Cài đặt mới này nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm xem thoải mái hơn, có thể tùy chỉnh hơn cho Drive.

Dark mode now available in Google Drive web

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: Để sử dụng Chế độ tối, hãy chọn Drive > Cài đặt > Giao diện > Tối. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Giao diện tối trong Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/04/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Personal và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech