Khởi chạy ứng dụng bảng trắng FigJam trực tiếp từ các thiết bị Google Meet Series One Board 65 và Desk 27

Tháng 4 17, 2024


Tính năng mới:

Kể từ tháng 9/2023, người dùng Workspace đã được tận hưởng sự tiện lợi khi ra mắt FigJam, bảng trắng trực tuyến miễn phí của Figma, ngay trong Google Meet. Giờ đây người dùng có thể khởi chạy FigJam cả trong và ngoài cuộc gọi Meet đang hoạt động từ các thiết bị Board 65 and Desk 27 devices.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

 

Tại sao sử dụng:

Trước bản cập nhật này, các công cụ cộng tác phong phú này chỉ khả dụng trong cuộc gọi Meet — giờ đây, người dùng có thể khởi chạy chúng từ các thiết bị Board 65 và Desk 27 ngoài cuộc gọi cộng tác theo yêu cầu và giải quyết vấn đề. Khách hàng hiện tại của Jamboard có thể tìm thêm tài nguyên liên quan đến tích hợp FigJam và Google Meet.

 

Thông tin chi tiết:

Di chuyển tệp Jamboard sang Figma

Sự tích hợp của Figma cho phép người dùng dễ dàng di chuyển Jamboard hiện có sang các tệp FigJam thông qua trình nhập FigJam.

Hỗ trợ thiết bị cho các ứng dụng bổ sung

Tính năng nâng cao này là một phần trong giai đoạn tiếp theo của bảng trắng kỹ thuật số dành cho Google Workspace. Google sẽ tiếp tục cập nhật khi thêm hỗ trợ khởi chạy các ứng dụng bổ sung trực tiếp từ các thiết bị Board 65 và Desk 27.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Google Meet Board 65 và Desk 27

Nguồn: LVtech