Cửa sổ báo cáo chuyển đổi của Google for Education hiện khả dụng

Tháng 11 11, 2021


Tính năng mới:

Các báo cáo chuyển đổi của Google for Education hiện khả dụng (miễn phí) đối với khách hàng K-12 của Google Workspace for Education trên toàn thế giới. Cửa sổ báo cáo tiếp theo sẽ được mở kể từ ngày 2/11/2021 và sẽ bị đóng vào ngày 10/12/2021.

Ngoài ra, Google đã giới thiệu một số cải tiến cho báo cáo chuyển đổi:

 • Quyền truy cập ngay lập tức: bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên cấp cao của bất kỳ miền nào của Google Workspace for Education đều có thể đăng nhập để xem báo cáo chuyển đổi. Google đã xóa khoảng thời gian chờ đợi từ khi đăng nhập để yêu cầu và nhận được báo cáo.

 • Cập nhật theo thời gian thực: giờ đây, quản trị viên có thể điều chỉnh cửa sổ dữ liệu sản phẩm và số lượng người dạy và học viên sẽ sử dụng các sản phẩm của Google. Điều này sẽ cho phép quản trị viên xem các cập nhật trong thời gian thực cho báo cáo về những gì hữu ích nhất bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2021 đến ngày 10/12/2021. (Báo cáo sẽ bị khóa để chỉnh sửa sau ngày 10/12)

 • Dễ sử dụng: các báo cáo hiện khả dụng ngay lập tức khi đăng nhập mà không cần phải yêu cầu trước. Ngoài ra, báo cáo hiện có thể được tùy chỉnh với các bản cập nhật trong thời gian thực bất kỳ lúc nào từ ngày 2/11 đến 10/12.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế để giúp định lượng việc triển khai Google for Education cho tổ chức các sản phẩm và chương trình của Google. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp dễ dàng hiểu cách tổ chức đang sử dụng Google Workspace for Education, Chromebook và tiến trình thông qua các chương trình chứng nhận.

Dựa trên thông tin sử dụng và câu trả lời khảo sát, quản trị viên sẽ nhận được các đề xuất và tài nguyên phù hợp từ Google for Education để giúp thúc đẩy tác động nhiều hơn trong tổ chức.

Xem tại đây để biết thêm thông tin về báo cáo chuyển đổi Google for Education, cũng như danh sách các câu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên cấp cao: quản trị viên cấp cao có thể đăng nhập vào g.co/edutransformationreport để truy cập tùy chỉnh báo cáo chuyển đổi:

 • Đăng nhập để xem báo cáo

  • Lưu ý: tất cả khách hàng của Google for Education sẽ có sẵn báo cáo mà không cần phải chủ động yêu cầu trước.

 • Tùy chỉnh báo cáo

  • Quản trị viên có thể điều chỉnh cửa sổ dữ liệu sản phẩm và số lượng người dạy hoặc học viên muốn sử dụng sản phẩm của Google.

  • Quản trị viên sẽ có thể điều chỉnh báo cáo bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2021 đến 10/12/2021, sau đó báo cáo sẽ bị khóa để chỉnh sửa.

 • Thực hiện và chia sẻ khảo sát chuyển đổi [tùy chọn]

  • Việc tham gia khảo sát là tùy chọn, nhưng quản trị viên và nhóm lãnh đạo nên hoàn thành khảo sát ít nhất mỗi năm một lần để phản ánh về quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và nhận phản hồi tùy chỉnh.

  • Xem Câu hỏi thường gặp để tham khảo các đề xuất về người chia sẻ bản khảo sátmẫu email này khi chia sẻ với nhóm lãnh đạo.

Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Báo cáo chuyển đổi hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với K-12 Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech