Đánh dấu tin nhắn chưa đọc trong Google Chat

Tháng 10 20, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể đánh dấu tin nhắn trực tiếp trên Google Chat hoặc Spaces là đã đọc hoặc chưa đọc trên thiết bị di động và trên web.

Đánh dấu là chưa đọc trong mục tác vụ tin nhắn

Đánh dấu là chưa đọc trong các tùy chọn hội thoại

Đánh dấu là chưa đọc trong danh sách cuộc trò chuyện

 

Đánh dấu một tin nhắn là chưa đọc có thể giúp nhắc người dùng quay lại tin nhắn đó trong Chat

Trong tin nhắn 1:1 và nhóm, người dùng có thể đánh dấu một chuỗi là chưa đọc bắt đầu từ một tin nhắn cụ thể. Để làm điều này, người dùng phải di chuột qua tin nhắn và nhấp vào biểu tượng đánh dấu là chưa đọc.

Di chuột qua tin nhắn để tìm biểu tượng đánh dấu là chưa đọc

Người dùng cũng có thể xóa huy hiệu trên các phòng có tin nhắn chưa đọc bằng cách đánh dấu là đã đọc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đánh dấu là chưa đọc trong Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech