Kiểm soát thời lượng phiên cho Google Cloud Console và gcloud CLI hiện đã được phát hành công khai

Tháng 10 19, 2021


Tóm tắt:

Vào năm 2019, Google đã công bố bản beta cho phép quản trị viên Google Workspace, Google Cloud Platform (GCP) và Cloud Identity đặt thời lượng phiên cố định cho các ứng dụng và dịch vụ cụ thể. Tính năng này đã được phát hành công khai. Sau khi phiên hết hạn, người dùng sẽ cần nhập lại thông tin đăng nhập để tiếp tục truy cập:

Việc cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tần suất người dùng cần xác thực lại khiến cho việc lấy dữ liệu khó khăn hơn nếu họ có quyền truy cập trái phép vào một thiết bị.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về ứng dụng dành cho thiết bị di động và nhà cung cấp danh tính bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp đơn vị tổ chức. Quản trị viên có thể tìm thấy các điều khiển thời lượng phiên tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát phiên Google Cloud. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt thời lượng phiên cho các dịch vụ Google Cloud.

  • Người dùng cuối: nếu một phiên kết thúc, người dùng sẽ chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản bằng quy trình đăng nhập Google quen thuộc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business, khách hàng Google Cloud Identity Free và Premium.

Nguồn: LVtech