Dễ dàng in Danh sách việc cần làm

Tháng 6 25, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể in các Danh sách việc cần làm cá nhân và trong không gian trò chuyện trên web. Điều này giúp dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ được giao khi ngoại tuyến khi hoặc lập kế hoạch bằng giấy bút khi cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị khả năng tính năng) bắt đầu từ ngày 23/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech