Ít tác vụ hơn khi chia sẻ trên Google Drive, Docs, Sheets và Slides

Tháng 6 27, 2022


Với nỗ lực tạo điều kiện cho việc cộng tác trở nên đơn giản hơn cho người dùng, Google đã giới thiệu trải nghiệm chia sẻ mới trong Workspace. Giờ đây, khi nhấp vào nút "Chia sẻ" ở góc trên cùng bên phải của tệp, người dùng sẽ thấy thiết kế được sắp xếp hợp lý giúp chia sẻ tệp với người khác và/hoặc nhóm người cụ thể trong tổ chức dễ dàng hơn, kiểm soát xem tệp có thể tìm kiếm được đối với các nhóm có quyền truy cập và sao chép liên kết tệp.

Tìm hiểu thêm.

Nguồn: LVtech