Dễ dàng xem hiện đang sử dụng tài khoản nào trong Google Calendar trên điện thoại di động

Tháng 12 24, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm ảnh hồ sơ tài khoản ở góc trên cùng của Google Calendar trên thiết bị di động để người dùng có thể biết hiện đang sử dụng tài khoản nào và dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản.

Xem ảnh hồ sơ tài khoản ở góc trên cùng bên phải

Dấu hiệu trực quan này cũng sẽ giúp người dùng dễ dàng biết đang tạo sự kiện bằng tài khoản nào trong Lịch trên thiết bị Android và iOS.

Nhấp vào ảnh hồ sơ sẽ cho phép người dùng chuyển đổi giữa các tài khoản đã bật, giống như cách làm trong các ứng dụng Google khác.

Chuyển đổi giữa các tài khoản bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ

Lưu ý rằng người dùng sẽ vẫn có thể xem các sự kiện đối với tất cả các tài khoản đã đăng nhập hoặc bất kỳ tài khoản lịch nào khác mà người dùng đã thêm.

Tài khoản người dùng đang hoạt động sẽ luôn được liệt kê ở đầu các tài khoản trong trình đơn tuỳ chọn.

Xem tất cả các tài khoản trong trình đơn tùy chọn

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech