Tự động di chuyển những người tham gia phòng ngắt quay trở lại cuộc họp ban đầu

Tháng 12 24, 2021


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một số cải tiến đối với các phòng ngắt trong Google Meet. Những cải tiến này bao gồm:

  • Khả năng người tổ chức cuộc họp và người đồng tổ chức tự động chuyển người tham gia quay trở lại cuộc họp chính sau khi phòng họp kết thúc.

  • Các chỉ báo trực quan tốt hơn đối với những người tham gia phòng ngắt để thông báo sự di chuyển này.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Vào năm 2020, Google đã giới thiệu các phòng ngắt đối với Google Meet, cho phép người tổ chức cuộc họp và người đồng tổ chức cuộc họp chia các cuộc họp lớn hơn thành các nhóm nhỏ hơn để thảo luận hoặc làm việc nhóm. Google đã nhận được phản hồi từ khách hàng rằng họ cần nhiều quyền kiểm soát hơn để quản lý các phòng ngắt một cách dễ dàng và hiệu quả.

Những người tham gia phòng họp sẽ thấy một biểu ngữ có bộ đếm ngược cho biết khi nào họ sẽ được chuyển trở lại cuộc họp chính.

Google đã thêm các chỉ số xác nhận những người tham gia đã được chuyển trở lại cuộc họp chính. Ngoài ra, máy ảnh và micrô sẽ bị tắt khi người tham gia được tự động chuyển trở lại cuộc họp chính - người tham gia có thể bật lại micrô khi đã sẵn sàng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phòng ngắt trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits và Education Plus cũng như G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter và  Education Fundamentals cũng như khách hàng G Suite Basic.

Lưu ý: Hy vọng tính năng này sẽ khả dụng đối với Teaching and Learning Upgrade vào tháng 4/2022. Google sẽ cung cấp thông tin bản cập nhật trên Workspace Updates Blog.

Nguồn: LVtech