Di chuyển các tài khoản không được quản lý sang miền bằng chức năng mới API “UserInvitation”

Tháng 7 27, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu chức năng API mới cho phép quản trị viên tự động hóa quy trình tìm tài khoản xung đột và mời các tài khoản này kết nối với tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Khi nhân viên tạo tài khoản Google để sử dụng một trong các miền của tổ chức truy cập các dịch vụ của Google, tài khoản này được gọi là tài khoản không được quản lý. Tài khoản không được quản lý không phải là phương thức tốt trong việc quản lý người dùng và giữ an toàn cho dữ liệu công việc.

Ngoài ra, nếu quản trị viên cố tạo tài khoản được quản lý có cùng tên, xung đột này sẽ ngăn không cho tạo tài khoản được quản lý. Sử dụng chức năng API UserInvitation, quản trị viên có thể gửi yêu cầu chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản Google Workspace.

Mặc dù hành động tương tự có thể được thực hiện theo cách thủ công với Công cụ chuyển, nhưng API cho phép các tài khoản xung đột được xác định và khắc phục theo quy trình bằng cách sử dụng đúng theo quy luật và phù hợp nhất với nhu cầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển:

  • Người dùng cuối:

    • Nếu chấp nhận yêu cầu từ quản trị viên để chuyển tài khoản, quản trị viên sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu và khả năng quản lý tài khoản.

    • Nếu không chấp nhận lời mời, người dùng sẽ phải đổi tên tài khoản. Quản trị viên có thể tạo một tài khoản mới và quản lý tài khoản người dùng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Cloud Identity Premium và Cloud Identity miễn phí.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Education Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech