Địa chỉ IP Google Meet chuyên dụng cho lưu lượng truy cập của người dùng không thuộc Google Workspace

Tháng 2 16, 2021


Tóm tắt:

Ngoài dải IP cố định chuyên dụng cho Google Meet trong các miền Google Workspace, Google hiện đang giới thiệu một loạt các địa chỉ IP chính thức, cố định cho người dùng không thuộc Google Workspace (người dùng tham gia bằng Tài khoản Google cá nhân hoặc ẩn danh).

Điều này sẽ cho phép khách hàng của Google Workspace và các đối tác của họ định cấu hình và tối ưu hóa quyền truy cập mạng và tường lửa tốt hơn, sẽ giúp các miền và tổ chức không thuộc Google Workspace có người dùng không đăng nhập vào tài khoản Google để xác định lưu lượng truy cập cuộc họp video.

Dải IP mới đã được triển khai. Google Meet sẽ ngừng sử dụng địa chỉ IP cũ vào ngày 1/3/2021. Vì thay đổi này có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa mạng, khách hàng của Google Workspace nên sử dụng các địa chỉ IP này như một phần của tường lửa và cấu hình mạng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên của Google Workspace: cập nhật tường lửa nếu muốn áp dụng các quy tắc mạng cụ thể cho lưu lượng truy cập không thuộc Meet miền Google Workspace. Quản trị viên có thể tìm thấy các địa chỉ IP và thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp.
  • Quản trị viên không phải của Google Workspace: cập nhật tường lửa để cho phép các địa chỉ IP Google Meet mới. Có thể tìm thấy các địa chỉ IP và thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Địa chỉ IP mới đã được triển khai. Các địa chỉ IP cũ sẽ không còn được sử dụng kể từ ngày 1/3/2021.

Nguồn: LVtech